W lutym 2015 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 8 godzinne szkolenie „Teambuilding”. Szkolenie było zaprojektowane przez Trenera BRAINSTORM i zostało przeprowadzone w formie warsztatowej. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2015 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie czasem” , 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie projektami” oraz szkolenie „Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce”.