Z Sądem Okręgowym w Warszawie współpracowaliśmy przy realizacji projektów szkoleniowych dla kadry kierowniczej. Dotychczas udało nam się zrealizować cykle szkoleniowe dla kadry menedżerskiej różnych poziomów zarządzania w Sądzie.
Tematyka zrealizowanych szkoleń to:
– Mentoring
– Budowanie świadomości menedżera
– Rola Menedżera
– Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania pracowniczego
– Rozwijanie zespołu
– Zarządzanie konfliktem
– Cykl komunikacyjny i cykl dyscyplinujący w zarządzaniu
– Rozmowy oceniające
– Trudne rozmowy z pracownikami
– Delegowanie zadań i egzekwowanie oczekiwań
– Pozafinansowe motywowanie pracowników
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali dodatkowo dostęp do bazy artykułów eksperckich i mikro learningu w postaci pigułek wiedzy w wersji video.