We wrześniu 2014 roku przeprowadziliśmy 16 godzinne szkolenie z tematyki „Budowanie postawy proaktywnej i standardu telefonicznej rozmowy pro-sprzedażowej”. Poruszana tematyka oraz dokładne dopasowanie się do potrzeb, które wcześniej zostały dogłębnie zbadane przyczyniły się do zwiększenia efektywności w codziennej pracy szkolonych pracowników.