W ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, w lipcu 2020 roku rozpoczęliśmy realizację cyklu warsztatów z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym. Warsztaty prowadzone są wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji. Docelowo projekt obejmuje trzy warsztaty dla dwóch grup szkoleniowych - studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo.