W ramach współpracy z firmą Sówka Design Agata Sówka w okresie od stycznia do lutego 2020 roku wypracowywaliśmy strategię przedsiębiorstwa mającą na celu dostosowanie działań firmy do zmiennej sytuacji rynkowej.