Coaching menedżerski

Opinie

Uczestnik

Szkolenie przebiegało w przemyślany i metodyczny sposób, w bardzo miłej atmosferze, co sprzyjało przyswajaniu wiedzy. Nacisk położony był na praktyczne aspekty, choć otrzymałem również dużą dawkę teorii. Trener w jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę będąc przy tym bardzo żaangażowanym. Udział w szkoleniu skłonił mnie do dalszej pracy nad moim rozwojem osobistym i zawodowym