Grafika komuterowa

11.08.2024 / Online
data / Miasto
2400,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Nasze szkolenie z grafiki komputerowej kładzie nacisk na praktykę, a nasi kursanci od podstaw przyswoją obsługę darmowych programów do grafiki komputerowej i nauczą się tworzyć ładne i czytelne materiały promocyjne. Po ukończeniu naszego szkolenia czekają Cię nowe możliwości zawodowe. Możesz rozpocząć swój własny biznes, podjąć pracę w firmach marketingowych, biurach projektowych czy w studiach graficznych.

Cele Szkolenia:
- poznanie możliwości tworzenia oraz modyfikacji grafik
- wykorzystanie możliwości tworzenia raportów
- poznanie możliwości programów garficznych

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, chcą tworzyć ciekawsze prezentacje, raporty, grafiki do social mediów, planują podrasować swoje CV czy rozpocząć pracę w tej branży.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia grafik
 • Zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiające korzystania z programów graficznych

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1 - GIMP 
  Podstawy
  - Cechy grafiki rastrowej
  - Kolor i jego wykorzystanie
  - Podstawy pracy w programie do obróbki rastrowej

  Edycja obrazu
  - Kadrowanie obszaru
  - Powiększanie i zmniejszanie obrazów

  Zaznaczanie
  - Techniki pracy z zaznaczeniem
  - Nadawanie Maski
  - Usuwanie tła
  - Zaznaczanie według koloru

  Retusz
  - Rozjaśnianie i przyciemnianie grafiki
  - Zmiana kolorystyki zdjęcia
  - Panel barwa i nasycenie
  - Jasność i kontrast
  - Progowanie i poziomy
  - Narzędzie krzywe
  - Redukcja oraz inwersja kolorów

  Warstwy
  - Idea pracy na warstwach
  - Organizacja warstw
  - Tryby krycia

  Tekst i jego edycja
  - Tworzenie tekstu
  - Modyfikacja napisów

  Edycja grafiki przy wykorzystaniu filtrów
  - Wyostrzanie
  - Rozmywanie
  - Szumy
  - Tworzenie cienia

  Moduł 2 - Inkscape
  Podstawy
  - Zasady projektowania grafiki wektorowej
  - Wykorzystanie grafiki wektorowej

  Podstawowe narzędzia
  - Tworzenie i nadawanie wymiarów elementom wektorowym
  - Modyfikacja obiektów wektorowych (wypełnienie, obramowanie)
  - Wyrównanie i grupowanie

  Zaawansowana edycja
  - Wypełnianie gradientem
  - Maska, przycinanie, deseń
  - Zmiana kolejności (hierarchia)

  Krzywe i ścieżki
  - Tworzenie krzywych
  - Zmiana obiektu w krzywą
  - Praca na krzywych 
  - Edycja węzłów

  Zapisywanie i eksport
  - Zapisanie projektu w postaci grafiki wektorowej
  - Zapisanie projektu w postaci grafiki rastrowej
  - Wyeksportowanie części projektu

  Moduł 3 - Scribus
  Wprowadzenie do programu
  - Interfejs
  - Fonty, rodzaje i sposoby ich zainstalowania
  - Ustawienia projektu
  - Linie pomocnicze

  Podstawy pracy
  - Formatowanie tekstu (font, wyrównanie, kolor)
  - Formatowanie ramek (gabaryty, położenie, wypełnienie, obramowanie)
  - Importowanie treści z pliku tekstowego
  - Łączenie ramek tekstowych
  - Importowanie grafiki (rastrowej, wektorowej)

  Style
  - Tworzenie stylu tekstu
  - Tworzenie stylu znaku
  - Tworzenie stylu tabeli

  Organizacja projektu
  - Definiowanie nowych kolorów
  - Strony wzorcowe
  - Warstwy
  - Numerowanie stron

  Zapisywanie Projektu
  - Zachowanie projektu w formie edytowalnej
  - Eksport do pliku PDF\

Doświadczenie:

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie ze specjalnością Zastosowanie informatyki. Od 1999 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie warsztatowej i ćwiczeniowej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.  Stale współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor (Autodesk Certified Instructor – Silver). 

Prowadzi szkolenia z zakresu Komputerowego wspomagania projektowania (AutoCAD), obsługi programów DTP (Adobe InDesign, Scribus), obsługi programów do tworzenia grafiki wektorowej (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Inkscape), obróbki grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, GIMP) pakietu biurowego Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz z zakresu obsługi komputera z systemem Microsoft Windows.

S_Jakóbczak Sławomir Jakóbczak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

11.08.2024 / Online
data / Miasto
2400,00 PLN
cena netto / os.