Wsparcie w negocjacjach

Wsparcie w negocjacjach - dla kogo?

Oferujemy wsparcie w negocjacjach obejmujące doradztwo w całym procesie zakupu lub w całym procesie sprzedaży. W zależności od potrzeby firmy i jej preferencji możemy pomóc w przeprowadzeniu samych rozmów, w przygotowaniu się do rozmów, w przygotowaniu zespołu negocjacyjnego do rozmów bądź komitetu przetargowego do rozmów, ale także możemy przyjąć rolę negocjatora. Taka rola ułatwia i przyspiesza cały proces, a także zabezpiecza interesy naszego Klienta przed różnego typu ryzykami, które może napotkać. 

W efekcie prowadzonych przez nas negocjacji interesy naszego Klienta będą zaopiekowane, a proces przebiega szybciej i przynosi konkretne, wymierne korzyści finansowe. Inną formą przygotowania do negocjacji zespołu negocjacyjnego jest wsparcie doradcze, mentorskie i szkoleniowe, które także możemy zorganizować, a które zawsze jest dostosowane do potrzeb naszego Klienta. 

Sposób rozliczania wsparcia negocjacyjnego jest różny i zależny od sytuacji. Czasami rozliczamy się ryczałtowo, czasami rozliczamy się godzinowo, czasami rozliczamy się za dzień szkoleniowy, a czasami rozliczamy się success fee. 

Nasze doświadczenie

Do procesu wsparcia negocjacyjnego dedykujemy konsultantów o najwyższym doświadczeniu, które poparte jest wieloma rezultatami w zakresie negocjacji. Najczęściej negocjujemy w porozumieniach, które dotyczą branży energetycznej, branży IT i branży technologicznej. Nie oznacza to, że nie podejmujemy się realizacji innych wyzwań. Z uwagi na to, że mamy ogromne doświadczenia w transformacjach zakupowych, negocjujemy także zakupy na bieżące potrzeby funkcjonowania najczęściej zakładów produkcyjnych, bądź negocjujemy zakupy przy niestabilnym otoczeniu z dotychczasowymi dostawcami. Posiadamy wiele umiejętności zarówno miękkich, jak i wiedzy procesowej. Kładziemy nacisk na wypracowanie rozwiązań, mając na celu zawsze dobro naszego Klienta. Nie praktykujemy tak zwanych „pozytywnych” negocjacji, których bardzo często popularność wynika z niezrozumienia, że negocjacje to konflikt interesów, a konflikt interesów zawsze rozwiązywany jest poprzez forsowanie i rywalizowanie. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy co jest naprawdę ważne w kontraktach, a co można odpuścić. Wiemy w jaki sposób ułożyć harmonogram negocjacji i scenariusze negocjacji tak, aby zakończyły się one pozytywnym rezultatem. 

Zapraszamy do współpracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl