Start Up Manager

10.06.2024 - 08.07.2024 - Online

“Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe”

Deming

Najbliższe szkolenia

Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i coacha. Jej przygotowanie zawodowe to ponad 20 lat doświadczenia w pracy w dużych organizacjach w roli trenera, menedżera, dyrektora. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu polityką szkoleniową organizacji oraz doświadczenie w pracy na uczelni w roli wykładowcy i dyrektora centrum studiów podyplomowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Coachem ICF na poziomie ACC.

 Inni mówią o niej: "odważna, szalona, pełna pasji i pomysłów".

 Jej pasją jest sport, czynnie uprawia biegi długodystansowe, spinning oraz pływanie. Jej sukcesem jest ukończenie triatlonu Ironman.

Paulina Gocała Paulina Gocała
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich, marketingowych i handlowych, niezbędnych dla zarządzających startupami. Każdy dzień szkolenia obejmuje cztery moduły, koncentrujące się na kluczowych umiejętnościach i wiedzy, niezbędnych dla efektywnego zarządzania startupem.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, pracowników działów handlowych oraz marketingowych, którzy chcą zakładać i pracować i efektywnie zarządzać w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Zarządzanie Ludźmi.
  - Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda.
  - Informacja zwrotna dostosowana do motywacji i kompetencji pracownika.
  - Narzędzia w pracy menedżera w każdym stylu zarządzania.
  - Codzienna praca z pracownikami na poziomach R1-R4.

Dzień 2
 • Budowanie Zespołu.
  - Procesy formowania zespołów.
  - Narzędzia oceny zespołu.
  - Techniki budowania zaangażowania.
  - Rozwiązywanie konfliktów.

Dzień 3
 • Efektywna komunikacja.
  - Elementy skutecznej komunikacji.
  - Komunikacja kryzysowa.
  - Narzędzia wspierające komunikację.
  - Warsztaty z komunikacji.

Dzień 4
 • Zarządzanie czasem.
  - Metody zarządzania czasem.
  - Narzędzia zarządzania priorytetami.
  - Techniki delegowania zadań.
  - Planowanie strategiczne.

Dzień 5
 • Zarządzanie zmianą.
  - Model zmiany Kottera.
  - Techniki wprowadzania zmian.
  - Zarządzanie oporem.
  - Monitorowanie zmian.

Dzień 6
 • Zarządzanie projektami.
  - Podstawy zarządzania projektami.
  - Narzędzia i techniki zarządzania projektami.
  - Planowanie i monitoring projektów.
  - Case study: Zarządzanie projektami w praktyce.

Dzień 7
 • Rozwój umiejętności przywódczych.
  - Style przywództwa.
  - Coaching i mentoring.
  - Rozwijanie zaangażowania i motywacji zespołu.
  - Case study: Skuteczne przywództwo.

Dzień 8
 • Efektywne zarządzanie czasem i zasobami.
  - Techniki zarządzania czasem.
  - Prioretyzacja zadań.
  - Zarządzanie zasobami w projekcie.
  - Case study: Optymalizacja czasu i zasobów.

Dzień 9
 • Budowanie kultury korporacyjnej.
  - Elementy kultury korporacyjnej.
  - Budowanie wartości i misji firmy.
  - Narzędzia budowania kultury organizacyjnej.
  - Case study: Tworzenie kultury korporacyjnej w startupie.

Dzień 10
 • Komunikacja i rozwój zespołu.
  - Techniki efektywnej komunikacji.
  - Rozwój kompetencji zespołu.
  - Zarządzanie różnorodnością w zespole.
  - Case study: Efektywna komunikacja i rozwój zespołu.

Dzień 11
 • Marketing cyfrowy i Social Media.
  - Podstawy marketingu cyfrowego.
  - Strategie w mediach społecznościowych.
  - Narzędzia marketingu cyfrowego.
  - Case study: Skuteczny marketing w social media.

Dzień 12
 • SEO i Content Marketing.
  - Podstawy SEO.
  - Tworzenie treści marketingowych.
  - Narzędzia i techniki content marketingu.
  - Case study: Efektywny content marketing.

Dzień 13
 • Analiza rynku i strategie marketingowe.
  - Techniki analizy rynku.
  - Planowanie strategii marketingowej.
  - Segmentacja rynku i targetowanie.
  - Case study: Skuteczna strategia marketingowa.

Dzień 14
 • Branding i identyfikacja wizualna.
  - Budowanie marki.
  - Elementy identyfikacji wizualnej.
  - Zarządzanie marką.
  - Case study: Tworzenie silnej marki.

Dzień 15
 • Skuteczne techniki sprzedaży.
  - Podstawy sprzedaży.
  - Techniki sprzedażowe.
  - Budowanie relacji z klientem.
  - Case study: Efektywna sprzedaż.

Dzień 16
 • Negocjacje handlowe.
  - Techniki negocjacyjne.
  - Przygotowanie do negocjacji.
  - Zarządzanie negocjacjami.
  - Case study: Negocjacje w biznesie.

Dzień 17
 • Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM).
  - Podstawy CRM.
  - Narzędzia CRM.
  - Zarządzanie bazą klientów.
  - Case study: Efektywne wykorzystanie CRM.

Dzień 18
 • Zarządzanie finansami i budżetowaniem.
  - Podstawy zarządzania finansami.
  - Techniki budżetowania.
  - Analiza finansowa.
  - Case study: Efektywne zarządzanie finansami.

Dzień 19
 • Innowacje i zarządzanie produktem.
  - Procesy innowacyjne.
  - Rozwój i zarządzanie produktem.
  - Testowanie rynkowe.
  - Case study: Zarządzanie innowacją.

Dzień 20
 • Strategie wzrostu i skalowania biznesu.
  - Strategie wzrostu biznesu.
  - Skalowanie operacji.
  - Zarządzanie ryzykiem przy wzroście.
  - Case study: Skalowanie startupu.

Korzyści
 • Wzmocnienie umiejętności menedżerskich.
 • Poprawa efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy w prowadzeniu startupu.
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem.
 • Zrozumienie i implementacja skutecznych strategii marketingowych.
 • Poznanie efektywych technik sprzedażowych i negocjacyjnych.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

10.06.2024 - 08.07.2024 / Online
data / Miasto
18900,00 PLN
cena netto / os.