5 S – stworzenie i utrzymanie zorganizowanego miejsca pracy

Opinie

Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy i zwięzły. Trener łatwo nawiązywał kontakt z uczestnikami a przekazywane informacje były jasne i szczegółowo omawiane.