Mówca doskonały – sztuka wystąpień publicznych

Opinie

Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, w formie warsztatowej z zachowaniem należytej staranności. Trener wykazał się wysokimi kompetencjami merytorycznymi i dużym doświadczeniem w obszarze tematyki szkolenia. Jestem bardzo zadowolony.