Negocjacje zakupowe

Opinie

Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Trener wykazał się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Bardzo dobry kontakt trenera z grupą powodował, że uczestnicy aktywnie brali udział w ćwiczeniach i dyskusjach.