Zrealizowaliśmy dla UDS Sp. z o.o. dwudniowe szkoleniowe sprzedażowe w 2013r. Szkolenie było skierowane do Działu Sprzedaży oraz Działu Zakupów i jego celem było zwiększenie jakości obsługi klienta, pozyskiwania nowych klientów oraz budowania relacji w procesie sprzedaży. Drugim elementem były warsztaty w zakresie prowadzenia negocjacji i stosowania technik wywierania wpływu.