W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w 2015 roku realizowaliśmy kierunek „Szkoła Trenerów Biznesu”. Dodatkowo dla Uniwersytetu realizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:

  • Coaching i mentoring
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Leadership
  • Przywództwo

W ramach dalszej współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizujemy menedżerskie studia podyplomowe o charakterze MBA. Jest to zamknięty program studiów wyłącznie dla menedżerów wyższego i średniego szczebla firmy Comarch. Zrealizowaliśmy dotychczas trzy edycje studiów.
W ramach studiów prowadzimy zajęcia z:
- Coachingu i mentoringu
- Negocjacji
- Zarządzania sytuacyjnego
- Motywowania
- Komunikacji w zarządzaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest naszym partnerem i aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach naukowych.