W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w 2015 roku realizowaliśmy kierunek „Szkoła Trenerów Biznesu”. Dodatkowo dla Uniwersytetu realizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:

  • Coaching i mentoring
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Leadership

W ramach dalszej współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizujemy menedżerskie studia podyplomowe o charakterze MBA. Jest to zamknięty program studiów wyłącznie dla menedżerów wyższego i średniego szczebla firmy Comarch. Zrealizowaliśmy dotychczas trzy edycje studiów.
W ramach studiów prowadzimy zajęcia z:
– Coachingu i mentoringu
– Negocjacji
– Zarządzania sytuacyjnego
– Motywowania
– Komunikacji w zarządzaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest naszym partnerem i aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach naukowych.