W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zrealizowaliśmy w 2014 roku cykl szkoleń podnoszących umiejętności trenerskie w ramach projektu Kuźnia Kadr 6. Projekt był skierowany dla kadry dydaktycznej i obejmował następujące tematy szkoleń :

– Przygotowanie szkolenia

– Praca z grupą

– Metody szkoleniowe

– Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

– Ewaluacja szkoleń

W okresie od grudnia 2019 roku do stycznia 2020 roku zrealizowaliśmy dla 4 grup pracowników administracyjnych 16-godzinne szkolenia „Komunikacja w obsłudze klienta uczelni wyższej – wyzwania on i off line”.

Wszystkie szkolenia prowadzone były przez Trenerów Brainstorm posiadających wieloletnie doświadczenie metodą interaktywnego warsztatu, w których uczestnicy aktywnie brali udział.