W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku przeprowadziliśmy dla wybranych pracowników badanie kompetencji Development Center oraz opracowaliśmy indywidualne raporty mające na celu wskazanie potrzeb szkoleniowych. W ramach dalszej współpracy w okresie od października do stycznia 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia "Negocjacje", "Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów", "Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym, wirtualnym" oraz "Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce". Szkolenia zostały przeprowadzone w wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji.