W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku przeprowadziliśmy dla wybranych pracowników badanie kompetencji Development Center oraz opracowaliśmy indywidualne raporty mające na celu wskazanie potrzeb szkoleniowych.