W ramach współpracy z Urzędem Miasta w Tychach w lipcu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Sztuka wystąpień publicznych”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział.