W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej w okresie od lipca 2020 roku do marca 2021 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników 16-godzinne szkolenia "Skuteczny Menedżer". Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi ENSIZE® DISC. W marcu 2021 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Rozmowy oceniające", również w maju i wrześniu 2021 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Lean Management" oraz ponownie zrealizowaliśmy cykl szkoleń "Skuteczny Menedżer". Również we wrześniu 2021 r. zrealizowaliśmy dla pracowników 8-godzinne szkolenie "Trudne sytuacje z mieszkańcem", natomiast w październiku 2021 roku dla Prezydentów Miasta zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Skuteczny Menedżer". W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2022 roku zrealizowaliśmy dla kolejnej grupy pracowników 16-godzinne szkolenie "Skuteczny Menedżer".