W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej w okresie od lipca 2020 roku do marca 2021 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników 16-godzinne szkolenia "Skuteczny Menedżer". Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi ENSIZE® DISC. W ramach dalszej współpracy, również w marcu 2021 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Rozmowy oceniające", natomiast w maju 2021 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Lean Management" oraz ponownie rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń "Skuteczny Menedżer".