W ramach współpracy z firmą Vattenfall zrealizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:
2008 rok – Ty też jesteś Klientem
2009 rok – różnice międzykulturowe, zarządzanie własnymi zasobami w obliczu zmiany, zarządzanie przez cele
2010 rok – zarządzanie czasem, zarządzanie stresem

Szkolenia były przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów opartych o cykl Kolba.