W ramach współpracy w Województwem Pomorskim w maju 2020 roku zrealizowaliśmy webinarium "Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktach - techniki asertywne i antystresowe".