Szkolenia i Development Centre dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa - Projekt Brainstorm Group

Okres realizacji: Grudzień 2019, Marzec 2020, Październik 2021

W ramach współpracy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa, Brainstorm Group zrealizował serię sesji Development Centre oraz szkoleń kompetencyjnych, zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej. Projekty te miały na celu rozwój umiejętności i kompetencji oraz wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników.

Główne działania projektowe:

1. Sesje Development Centre:
- W grudniu 2019, marcu 2020 oraz październiku 2021 przeprowadziliśmy sesje Development Centre.
- Sesje zostały zorganizowane i przeprowadzone przez dwóch konsultantów Brainstorm Group.
- Każda sesja Development Centre zakończyła się zbiorczym raportem podsumowującym.

2. Szkolenie "VI filarów kompetencyjnych":
- W grudniu 2021 zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenie skoncentrowane na "VI Filarach Kompetencyjnych" dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
- Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu stacjonarnego.

Rezultaty:

Dzięki szkoleniom i sesjom Development Centre, uczestnicy z Zarządu Mienia Skarbu Państwa zyskali cenne umiejętności i wiedzę, która przyczyniła się do ich rozwoju zawodowego i osobistego. Szkolenia te miały znaczący wpływ na wzrost kompetencji i efektywności zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, specjalizując się w realizacji szkoleń i sesji Development Centre, skutecznie wspiera instytucje publiczne i prywatne w rozwoju ich zasobów ludzkich. Nasza współpraca z Zarządem Mienia Skarbu Państwa potwierdza naszą umiejętność dostarczania kompleksowych rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań organizacji.