W ramach współpracy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa w grudniu 2019 roku i marcu 2020 roku zrealizowaliśmy zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej sesje Development Centre, które zostały zakończone zbiorczym raportem podsumowującym.