W ramach współpracy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa w grudniu 2019 roku i marcu 2020 roku zrealizowaliśmy zarówno dla pracowników jaki i kadry zarządzającej sesje Development Centre. Aktualnie nasi trenerzy są w trakcie przeprowadzania sesji podsumowujących przeprowadzonego przez nas Developmentu.