W ramach współpracy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa w grudniu 2019 roku, marcu 2020 roku oraz w październiku 2021 r. zrealizowaliśmy zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej sesje Development Centre. Sesje zostały przygotowane i przeprowadzone przez dwóch konsultantów Brainstorm Group  i zostały zakończone zbiorczym raportem podsumowującym.

W ramach dalszej współpracy w grudniu 2021 r. zrealizowaliśmy dla pracowników dwudniowe szkolenie "VI filarów kompetencyjnych". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formule stacjonarnej w formie praktycznego warsztatu.