Akademia Lean online

11.05.2020

Akademia Lean online to certyfikowany kurs przygotowujący do pracy Konsultanta Lean. Optymalizacja i restrukturyzacja firm po kryzysie będzie wyzwaniem, któremu sprostać będzie mogło niewielu i dlatego warto zdobyć nowe kwalifikacje – Konsultanta Lean.

Certyfikowany kurs składa się z 6 modułów, w trakcie których uczestnicy poznają filozofię, narzędzia i techniki transformacji Lean.

Zajęcia realizowane są przez ekspertów Brainstorm Group, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z renomowanymi firmami z branży produkcyjnej i usługowej, co daje uczestnikom korzyść w postaci możliwości konfrontacji teorii z praktyką oraz zdobycia konkretnych umiejętności.

Program akademii :

Moduł 1
Podstawy Lean.

- Rola przywództwa w koncepcji Lean. Lean vs strategia Lean.
- Kultura Lean. Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing.
- Rozumienie strategii Lean i 5 kroków jej budowania.
- Czym jest wartość dodana, a czym marnotrawstwa?
- Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa Lean – rodzaje marnotrawstwa.
- Model doskonalenia PDCA, SDCA.
- Angażowanie pracowników w poszukiwanie marnotrawstw i generowanie usprawnień.

Moduł 2
Analiza stanu obecnego.

- Identyfikacja kluczowych procesów w organizacji.
- Poszukiwanie głosu i potrzeb Klienta.
- VSM. Mapowanie strumienia wartości.
- Tworzenie mapy stanu obecnego. Najważniejsze dane: Cycle Time, SetUp, UpTime, Quality, itd.
- Identyfikacja wąskich gardeł i strat w procesie.
- Standaryzacja pracy – audytowanie.
- Analiza migawkowa.

Moduł 3
Rozwiązywanie problemów w Lean. Projektowanie stanu przyszłego.

- Na czym polega rozwiązywanie problemów w Leanie? PDCA.
- Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów.
- Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów.
- Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów.
- Angażowanie do generowania rozwiązań w oparciu o model GROW.
- Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy.
- Projektowanie mapy stanu przyszłego.
- Jak zdalnie rozwiązywać problemy?

Moduł 4
Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów

- Analiza brakowości w procesie
- Kaizen jako metoda generowania usprawnień
- Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen
- System sugestii pracowniczych – Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia
- Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych
- Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box
- Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box

Moduł 5
Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą.

- Potrzeba zmiany i przebieg procesu zmiany.
- Postawa wobec zmian.
- Przekonania wspierające i przekonania ograniczające w stosunku do zmiany.
- Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian.
- Gotowość do zmian, dynamika zmian.
- Wprowadzenie zmiany modelem Kottera.
- Fazy zmiany.
- Model Kurta-Lewina (rozmrożenie do zmiany, zmiana i zamrożenie zmiany).
- Budowanie efektywnych zespołów do przeprowadzenia zmian.
• Warunki efektywnej współpracy.
• Style komunikacji społecznej i role, w które wchodzą ludzie, czyli kogo masz w grupie.
• Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów.
• Etapy rozwoju zespołu.
• Dynamika zespołu: role grupowe.
• 5 Dysfunkcji pracy zespołu wg. Lencioniego.

Moduł 6
Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean

- Przywództwo vs. zarządzanie
- Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień?
- Obowiązki i rola lidera
- Lean to nie tylko narzędzia
- Kaskadowanie celów strategicznych. Komunikacja strategii.
- Projektowanie i przeprowadzanie boardmeetingu.
- VM. Zarządzanie wizualne.
- PMS. Zarządzanie wynikami pracy.
- Zarządzanie zespołem rozproszonym
- Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
- Rok kluczowych menedżerów w organizacji
- Odprawy tablicowe jako podstawowe zadanie lidera
- System zarządzania zorientowany na rezultat (Hoshin Kanri i zarządzanie przez cele)
- Cykl zarządzania wynikiem i problemem:
a) Wynik → analiza → usprawnienie
b) Problem → analiza → usprawnienie

Rozpoczęcie projektu:
25.05.2020 r.

Informacja o cenie:

Koszt uczestnictwa 2 999 netto PLN + 23% VAT za osobę

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji

Osoba kontaktowa:

Patrycja Świerczek

tel: 509 967 299

mail: pswierczek@brainstorm.biz.pl

Bądź na bieżąco - obserwuj nasz profil na Facebook'u facebook-icon