Bilans kompetencji AC&DC dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego - II Etap Projektu

10.11.2021

Po przeprowadzonym przez nas w okresie od kwietnia do września 2021 r. Pierwszym Etapie Projektu, w  nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy realizację Drugiego Etapu – Przeprowadzenie diagnozy kompetencji studentów w postaci bilansu kompetencji podstawowych metodą Assessment & Development Center

Prowadzona przez nas diagnoza kompetencji studentów w postaci bilansu kompetencji podstawowych metodą Assessment & Development Center odbędzie się dla grupy 80 studentów. Każda badana kompetencja będzie obserwowana przez trzech Asesorów Brainstorm Group, a po przeprowadzonym badaniu dla każdego studenta zostanie stworzony indywidualny raport z rekomendacjami działań rozwojowych.