Jakość szkoleń doceniona przez uczestników

01.07.2019

Poniżej przedstawiamy średnią ocen z ankiet ewaluacyjnych w podziale na poszczególne pytania jaką nasi Trenerzy otrzymali w maju 2019 roku od przeszkolonych 325 uczestników w skali od 1 do 6:

– Przystępność, komunikatywność, zapewnienie dobrej atmosfery pracy na szkoleniu – średnia 5,4
– Zaangażowanie i dynamizm – średnia 5,4
– Klarowne prowadzenie wykładu i omawianie ćwiczeń – średnia 5,3
– Powiązanie poszczególnych elementów szkolenia, strona merytoryczna – średnia 5,3
– Ogólne wrażenie – średnia 5,4