Szkolimy kadrę zarządzającą i kierowniczą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

20.01.2022

Prowadzone przez nas szkolenia skierowane są zarówno do osób oceniających na stanowiskach zarządzających jak i do pracowników ocenianych. Podczas szkoleń uczestnicy poznają skuteczne techniki wykorzystywane podczas rozmów oceniających, a także poprzez obserwację i liczne ćwiczenia udoskonalą swoje umiejętności w przeprowadzaniu ocen okresowych. 

Zakres szkolenia obejmuje m.in. takie moduły tematyczne jak: 
- umiejętność tworzenia planu rozmowy oceniającej 
- znajomość technik zadawania pytań i aktywnego słuchania 
- umiejętność udzielania efektywnej informacji zwrotnej 
- umiejętność wyznaczania celów 
- skuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach 
- znajomość najczęstszych błędów w ocenianiu pracowników 

Docelowo do przeszkolenia będą trzy 25-osobowe grupy pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.