Szkolimy pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

16.12.2021

Odbiorcami szkoleń były dwie grupy Kadry Kierowniczej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Szkolenia zawierały m.in. takie zagadnienia jak:
- Czym jest zespół rozproszony, jego cechy i specyfikacja pracy.
- Jak zarządzać zespołem rozproszonym.
- Komunikacja w zespole rozproszonym i podczas pracy zdalnej.
- Schemat delegowania zadań.
- Wyznaczanie i egzekwowanie zadań.
- Konflikty w zespole rozproszonym.
- Formy monitoringu pracowników, narzędzia do monitorowania i kontroli.

Prowadzone przez nas szkolenia odbyły się w formule on-line za pomocą platformy Zoom. Dziękujemy za współpracę i okazane nam zaufanie.