Szkolimy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

25.11.2021

Orgaznizowane i przeprowadzane przez nas szkolenia skierowane są dla przedstawicieli kadry kierowniczej i merytorycznej JST będących uczestnikami projektu pn."Standardy obsługi inwestora w województwie świętokrzyskim". 

Zarówno programy dla kadry kierowniczej jak również merytorycznej obejmują 40 godzin szkoleniowych. Tematyka szkoleń dla kadry kierowniczej obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
- ABC obsługi inwestora w samorządzie,
- Zarządzanie strategicznym rozwojem gospodarczym,
- Kompetencje menedżerskie,

natomiast szkolenia dla kadry merytorycznej zawierają poniższe moduły tematyczne:
- Standardy Obsługi Inwestora - przewagi konkurencyjne lokalizacji
- Standardy Obsługi Inwestora -  Generator ofert 
- Oferta inwestycyjna- towar, który chcemy sprzedać
- Marketing terytorialny
- Jak stworzyć dobre materiały promocyjne
- Strona internetowa przyjazna dla inwestora

Zakończenie całego cyklu szkoleń planuje się na koniec grudnia 2021 r.