Szkolimy pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej

09.05.2023

Realizowane przez nas szkolenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej, a realizowany przez nas program będzie zawierał takie moduły tematyczne jak:

  • Lider i jego wpływ na zarządzanie zespołem
  • Budowanie zaangażowanego zespołu
  • Rozwijanie pracowników
  • Postępowanie lidera w trudnych sytuacjach
  • Motywowanie poprzez przywództwo
  • Budowanie autorytetu i wizerunku lidera

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.