Szkolimy pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz.

02.12.2021

Dla Sieci Badawczej "Łukasiewicz" zrealizujemy trzy warsztaty z tematyki "Kooperacja vs Konkurencja". Warsztaty zawierają takie moduły tematyczne jak:

Warsztat nr 1 - "Konkurowanie a kooperacja".
- Typy zadań a efekty uzyskiwane przez podejście indywidualistyczne lub zespołowe
- Perspektywa czasowa a konkurowanie/koopreracja
- Wykorzystanie teorii gier w budowaniu kooperacji
- Równowaga pomiędzy podejściem konkurencyjnym a próbą kooperacji
- Inspiracja do rozwoju postaw kooperujących
- Inspiracja do współtworzenia wspólnej rzeczywistości poprzez uwzględnienie różnych perspektyw postrzegania sytuacji.

Warsztat na 2 - Zespołowość jako fundament współpracy - efektywna praca zespołowa".
- Sformułowanie/wypracowanie misji zespołu zarządzającego
- Sformułowanie listy wartości kluczowych
- Czynniki kształtujące efektywność pracy zespołowej
- Zdefiniowanie metod współpracy, które wspierają efektywność działania.

Warsztat nr 3 - "Komunikacja nastawiona na współpracę".
- Style i kanały komunikacji
- Tworzenie postaw nastawionych na budowanie współpracy
- Bariery/nieporozumienia i trudności w komunikacji - jak sobie z nimi radzić, przegląd narzędzi negocjacyjnych i mediacyjnych
- Wybór modelu feedbacku, który będzie wykorzystywany jako standard w komunikowaniu się.

Prowadzone przez nas szkolenia odbędą się w formule on-line poprzez platformę "Zoom". W ramach prowadzonych przez nas warsztatów uczestnicy otrzymują zadania do wykonania Pre-worki i Post-worki.