Szkolimy studentów PUZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

09.12.2021

Dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zrealizujemy dwa szkolenia z tematyki "Planowanie i organizacja produkcji" oraz "Optymalizacja procesów metodą VSM".

Szkolenie "Planowanie i organizacja produkcji" zawiera m.in. takie moduły jak:
- Planowanie operacji logistycznych (SOP)
- Planowanie operacyjne
- Strategie produkcyjne i rodzaje planów
- Analiza przepływów pieniężnych
- Szeregowanie działań operacyjnych w produkcji i usługach
- Projektowanie pętli Kanban
- Ustalenie wartości zasobów
- Butterfly - zasilanie stanowisk

Szkolenie "Optymalizacja procesów metodą VSM" zawiera m.in. takie moduły jak:
- Wartość dodana (VAA), Marnotrawstwo (NVAA)
- Mapowanie procesów
- Techniki pomiaru czasu przejścia i metody ich wyliczania
- Rodzaje systemów produkcji
- Analiza wartości przepływów
- Typy strat związanych z przepływami
- Metodologia przygotowania Mapy Stanu Przyszłego
- Plan wdrożenia zmian

Prowadzone przez nasz szkolenia odbędą się w formule stacjonarnej. Celem prowadzonych przez nas szkoleń jest m.in. zapoznanie się przez uczestników z nowoczesnymi metodami optymalnego zarządzania planem przepływu komponentów oraz zdobycie umiejętności analizy lead time produkcyjnego oraz jego optymalizacji.