Zakończenie kolejnego etapu cyklu szkoleniowego.

18.11.2021

Prowadzone przez nas szkolenia odbywają w formule online. Czas trwania szkoleń dla jednej grupy to 10 dni. Celem prowadzonych szkoleń jest podniesienie standardu obsługi inwestora w samorządach.

Jednocześnie informujemy, że jeszcze w grudniu planuje się rozpoczęcie szkoleń dla kolejnej tury.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazane nam zaufanie.