Prowadzenie zebrań i spotkań

24-25.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Każdy kto pracował w firmie, korporacji, dużej instytucji nie raz miał okazję uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach organizowanych przez swoich szefów. Z reguły doświadczenia i wrażenia z tego typu spotkań są negatywne. Spotkania i zebrania są źle zorganizowane i słabo zaplanowane. Po drodze, w pobocznych dyskusjach, dygresjach gubimy gdzieś cel i efekty, o ile je na początku w ogóle zdefiniujemy. A jeśli już od strony logistycznej, organizacyjnej i merytorycznej jest poprawnie, to z drugiej strony uczestnicy narzekają że spotkania są nudne, nieciekawe.

Menadżerom brakuje umiejętności organizowania ciekawych, efektywnych spotkań a także spójnej wiedzy na temat funkcji, które mają one pełnić. Często też nie dostrzegają wagi konieczności wzmocnienia swoich kompetencji w tym zakresie. Być może dlatego, że tkwią w nieuświadomionej niekompetencji w tym obszarze. Również dlatego, że z tytułu władzy formalnej nadanej im przez organizację, uważają, że to co już prezentują na tych spotkaniach, w zupełności wystarczy. To szkolenie przeznaczone jest dla tych menedżerów, którzy są świadomi tego, że umiejętne, inspirujące i interesujące prowadzenie spotkań wpływa na wyniki i efektywność pracy zespołu.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem zebrań oraz spotkań, w szczególności dla menedżerów, dyrektorów, ludzi zarządzających, którzy są świadomi tego, że umiejętne, inspirujące i interesujące prowadzenie spotkań wpływa na wyniki i efektywność pracy zespołu.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań na każdym szczeblu.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować siebie i uczestników do spotkania, by osiągnąć oczekiwane rezultaty.
 • Uczestnicy przeanalizują jakie elementy sprzyjają prowadzeniu wydajnych zebrań, a jakie znacząco obniżają ich jakość.
 • Uczestnicy zapoznają się z żelaznymi zasadami savoir-vivre’u biznesowego, których należy przestrzegać podczas spotkań zawodowych.
 • Uczestnicy poznają narzędzia i techniki, które pomogą im uatrakcyjnić prowadzone zebrania.
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę zaangażowania uczestników spotkania w realizację celów i efektów.
 • Uczestnicy będą potrafili sobie poradzić w trudnych sytuacjach występujących podczas prowadzenia zebrań.
 • Uczestnicy doświadczą zasymulowanego przeprowadzenia spotkania z pracownikami przy pomocy poznanych narzędzi i technik na szkoleniu.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Kiedy jestem uczestnikiem zebrania w pracy…
  - Kiedy ja jestem uczestnikiem spotkania i zebrania w pracy – odwołanie się do doświadczeń uczestników 
  - Dobre i złe przykłady przeprowadzonych zebrań – studia przypadków
  - Rodzaje spotkań z zespołem w zależności od liczby uczestników i celów 
  - Struktura typowego spotkania operacyjnego z zespołem
  - Warunki skutecznego spotkania z zespołem 
  - Trzy kluczowe pytania – Co? Jak? Dlaczego? 
  - Częstotliwość i forma spotkań z zespołem

  II. Przygotowanie do spotkania z zespołem
  - Określenie celu merytorycznego i biznesowego zebrania 
  - Zdefiniowanie efektu jakie chcę osiągnąć po spotkaniu z zespołem
  - Kto jest moim audytorium? Analiza potrzeb i wartości odbiorców zebrania 
  - Przygotowanie treści i dobór argumentów do sytuacji i wartości uczestników spotkania 
  - Klasyczna struktura zebrania roboczego w miejscu pacy i na wyjeździe
  - Kluczowe elementy spotkania z pracownikami
  - Szata graficzna a percepcja faktów – wizualizacja najważniejszego przekazu 
  - Personalizacja przekazu i materiałów pomocniczych
  - Wykorzystanie modelu AIDA w przygotowaniu i prowadzeniu zebrania
  - Plan spotkania z zespołem – co, jak, kiedy i z jakiego powodu powinienem poruszyć 
  - Metoda kwadratów w planowaniu zebrania
  - Jak budować prezentację nakierowaną na cel? 
  - Co sprzyja dobremu odbiorowi prezentacji?
  - Kiedy ja jestem uczestnikiem spotkania i zebrania w pracy – odwołanie się do doświadczeń uczestników

  III. Rozpoczęcie zebrania od strony merytorycznej
  - Jak zakontraktować zespół na początku spotkania?
  - Komunikacja celów, programu, zasad i harmonogramu oraz efektów spotkania 
  - Forma spotkania
  - Podział zadań w trakcie zebrania – protokołowanie, zabieranie głosu 
  - Elastyczność i otwartość prowadzącego spotkanie

  IV. Wizerunek prowadzącego zebranie - jak nas widzą tak nas piszą
  - Potrzeby psychologiczne, merytoryczne i proceduralne uczestników spotkań 
  - Trójkąt uwagi – postrzeganie prowadzącego  a uczestnika
  - Wizerunek zewnętrzny prowadzącego
  - Rola komunikacji niewerbalnej – ciało, gesty, pozycja, zarządzanie przestrzenią 
  - Znaczenie sposobu mówienia – ton, intonacja, brzmienie, tempo, pauza, emocje w głosie 
  - Dobór słów i zwrotów - wzmacniające przekaz i osłabiające przekaz
  - Otoczenie prowadzącego – lokalizacja, czas, miejsce, pora

  V. Narzędzia i techniki wspierające skuteczność przekazu
  - Kanały sensoryczne – ile zapamiętujemy?
  - Krzywa uwagi – jak utrzymać uwagę i koncentrację uczestników
  - Klasyczne narzędzia wspierające przekaz  - wady i zalety poszczególnych narzędzi
       - prezentacja PP, Flash
       - praca z flipchartem
       - praca z tablicą interaktywną
       - rekwizyty
  - Równowaga  atrakcyjności  prezentacji  i  jej  efektywności  –  jak  uniknąć  nie  merytorycznego  wodotrysku zabijającej nudy
  - Optymalne proporcje ilościowe i jakościowe w wykorzystaniu narzędzi 
  - Narzędzia dodatkiem do mówcy – odpowiednie proporcje
  - Case study problemowe – uczestnicy w podziale na grupy rozwiązują problem różnymi metodami skojarzeniowymi 
  - Analiza zastosowania technik w realiach biznesowych Klienta

Dzień 2
 • VI. Zaangażowanie uczestników zespołu w aktywne uczestnictwo
  - Moderowanie dyskusji
  - Zadawanie pytań angażujących 
  - Aktywne słuchanie podczas spotkania
  - Burza mózgów i inne techniki wykorzystujące potencjał uczestników zebrań 
  - Przestrzeganie zasad savoir vivre

  VII. Zakończenie spotkania
  - Konkluzje, wnioski postanowienia
  - Uzyskanie akceptacji dla ustaleń po spotkaniu 
  - Podział zadań i odpowiedzialności
  - Ustalenie sposobów monitorowania i kontroli statusów zadań

  VIII. Trudne sytuacje podczas prowadzenia zebrań
  - Identyfikacja trudnych sytuacji z punktu widzenia uczestnika i prowadzącego
  - Stres i jego rola pozytywna i destrukcyjna
  - Proces grupowy i jego rola w generowaniu i eliminacji trudnych sytuacji 
  - Radzenie sobie z emocjami przed i w trakcie wystąpienia
  - Jak antycypować trudne sytuacje?
  - Techniki i sposoby na pokonywanie trudnych sytuacji generowanych przez uczestników 
  - Pokonywanie obiekcji uczestników zebrań

  IX. Praktyczny trening prowadzenie spotkania z zespołem - sesja informacji zwrotnej
  - Przygotowanie 
  - Przeprowadzenie
  - Sesja informacji zwrotnej 
  - Nagrania dla chętnych

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

24-25.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.