Aby ułatwić menedżerom wejście w rolę prawdziwego lidera zdecydowaliśmy się na publikację 10 ważnych kroków według naszego podejścia do bycia liderem.

1. Idź i sam zobacz.
Ten krok jest kluczowy. Nie da się prowadzić firmy zza biurka. Nie da się być liderem nie „dotykając” procesu. Ten sposób działania z jednej strony pokaże, że zależy Ci na ludziach i ich zdaniu, a z drugiej strony pozwoli ci rozwiązywać problemy opierając się na faktach, danych i eksperckości twoich pracowników. Wystarczy, że będziesz wsłuchiwał się w to, jakie problemy identyfikują ludzie, pytał ich o przyczyny źródłowe i pozwalał im na autonomiczne ich rozwiązywanie. 

2. Nigdy nie proponuj gotowych rozwiązań, a zamiast tego zadawaj pytania. 
Obiegowa teza, że lider zawsze będzie wiedział co robić, jest błędna i zwiększa nieufność u pracowników oraz powoduje, że nie dzielą się oni swoimi pomysłami, opiniami i spostrzeżeniami. Każdy lider ma prawo i wręcz powinien powiedzieć: „nie wiem, ale z chęcią zapoznam się ze szczegółami razem z Tobą i pomogę Ci rozwiązać problem”. Takie podejście zwiększy zaufanie do lidera i zmniejszy dystans władzy.

3. Skup się na nauce rozwiązywania problemów w Gemba.
Jednym z najważniejszych zadań lidera jest nauczenie ludzi rozwiązywania problemów. Dzięki temu będą oni potrafili znajdować rozwiązania i wyjścia z trudnej sytuacji. Wprowadzając metodykę (standard) rozwiązywania problemów będziesz miał pewność, że ludzie właściwie diagnozują przyczyny i generują rozwiązania.

Szkolenie z rozwiązywania problemów znajdziesz tutaj:
https://brainstorm.biz.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/rozwiazywanie-problemow-wg-metodologii-lean?v=4122

4. Identyfikuj i rozwijaj talenty w organizacji.
Działaj tak, aby uczenie się przez eksperymentowanie stało się w firmie codziennym zjawiskiem. Na pewno pomoże w tym identyfikacja i rozwijanie talentów. Możesz je rozwijać w trzech kierunkach: wyżej, szerzej, głębiej. Wyżej oznacza rozwijanie talentu w kierunku bycia liderem. Szerzej oznacza rozwijanie talentu poszerzając jego punkt widzenia, pozwalając mu na uczestnictwo w projektach, które nie są związane bezpośrednio z zakresem jego obowiązków. Głębiej oznacza rozwijanie ludzi w byciu coraz lepszymi ekspertami w danej dziedzinie. Rozwijanie ludzi w tych trzech kierunkach sprawi, że będziesz miał odpowiednią kadrę do codziennego eksperymentowania. 

Szkolenie z zarządzania talentami znajdziesz tutaj:
https://brainstorm.biz.pl/szkolenia/zarzadzanie-talentami?v=4301

5. Wyciągaj wnioski zarówno z porażek jak i sukcesów.
Wielu liderów wyciąga wnioski jedynie z porażek, nigdy nie zastanawiając się nad tym, co sprawiło, że np. dany projekt zakończył się sukcesem. Pamiętaj, że tak samo możemy uczyć się i wyciągać wnioski z porażek, jak i z sukcesów. Dodatkowo jak wiemy, że coś działa, to jest to dla nas sygnał, że dany obszar powinniśmy wystandaryzować, aby działało zawsze. 

6. Działaj w oparciu o wartości. 
Dla ludzi w pracy ważna jest transparentność. Każdy lepiej się czuje i lepiej się mu pracuje, jeśli zna zasady, w oparciu o które może funkcjonować. Zasady te bardzo często stają się elementem kultury organizacji. Warto jest je definiować i wprowadzać w życie poprzez odwoływanie się do nich w spornych lub trudnych sytuacjach. Należy pamiętać, że wiele badań dowiodło, że firmy działające w oparciu o wartości osiąga lepsze rezultaty niż te firmy, które wartości nie mają zdefiniowanych i nie działają oparciu o nie na co dzień.

7. Bądź otwarty na naukę i ciągle doskonalenie.
Świat zmienia się tak szybko, że to czego się nauczyliśmy dzisiaj, jutro jest już niewystarczające. Wpisz ciągłą naukę w DNA swojej organizacji i nigdy nie przestawaj się uczyć. Często spotykamy się z podejściem: „ja już byłem na szkoleniu z zarządzania projektami, wiec nie muszę iść kolejny raz”. Takie podejście powoduje, że się cofamy, gdyż każdego roku pojawiają się nowe metodyki całkowicie inne od poprzednich. Prezentowane są coraz to nowe narzędzia i rozwiązania technologiczne, więc uczyć trzeba się całe życie. 

8. Działaj ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie i bądź cierpliwy. 
Każdy uczy się we własnym tempie i ma inną adaptację do zmiany. Dlatego zmiany powinny być zawsze dostosowane do organizacji i ludzi, którzy w niej pracują. Ważne jest, aby przy ich wprowadzaniu być cierpliwym i nie oczekiwać natychmiastowych rezultatów.

9. Zdefiniuj z zespołem cele, które chcesz osiągnąć.
Ludziom zawsze jest łatwiej osiągnąć sukces kiedy wiedzą, dokąd zmierzają i gdy mogą poznać efekt. Prawidłowo zdefiniowane cele pozwalają z jednej strony pokazać ludziom czego konkretnie od nich oczekujemy, ale i przedstawić im wizję tego, dokąd zmierza organizacja. Czują się oni wtedy bardziej podmiotowo, gdyż rozumieją jak ich praca wpływa na całą firmę i wiedzą, dokąd ich firma zmierza. 

Szkolenie z zarządzania przez cele znajdziesz tutaj:
https://brainstorm.biz.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-przez-cele?v=4317

10. Otaczaj się mądrzejszymi od siebie.
Często liderzy boją się osób bardziej doświadczonych lub mających więcej do powiedzenia niż oni sami. Dobry lider potrafi wykorzystać potencjał ludzi mających więcej doświadczenia, charyzmy czy wiedzy do tego, aby organizacja działała sprawniej i do tego, aby budować własny autorytet.


Sebastian Matyniak
Prezes Zarządu
Brainstorm Group Sp. z o.o.