Zarządzanie przez cele

06-07.06.2024 - Poznań

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Zarządzanie przez cele to sposób zarządzania organizacją realizujący cele strategiczne i cele operacyjne. Model bazuje na kaskadowaniu celów strategicznych na cele operacyjne oraz monitorowaniu stopnia realizacji celów i nagradzania rezultatów.

Koncepcja została po raz pierwszy opisana przez Petera F. Druckera w 1954 r. Mimo, iż koncepcja ma już trochę lat nadal jest popularna i wykorzystywana do dzisiaj z sukcesem w wielu organizacjach. Najtrudniejszym elementem całego systemu jest poprawne definiowanie i kaskadowanie celów i właśnie na tych elementach koncentruje się merytoryka szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania, osób zarządzających w firmach oraz wszystkich osób chcących poprawić efektywność pracy.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Orientacja na działanie a orientacja na rezultat
  - Nastawienie na działanie vs. nastawienie na rezultat
  - Co wspiera nastawienie na działanie a blokuje nastawienie na wynik?
  - Jaka jest rola celów w naszym życiu prywatnym i zawodowym?
  - Wybrane nawyki skutecznego działania S.Covey’a - „Bądź proaktywny” oraz „Zaczynaj z wizją końca” i ich rola w efektywności
    osobistej

  II. Wyznaczanie i kaskadowanie celów
  - Cele jako podstawowa kategoria zarządzania
  - Metody określania celów (SMART, WARTO)
  - Cele – procesy – zadania
  - Komu należy kaskadować cele a komu delegować zadania?
  - Jak kaskadować cele?

  III. Wskaźniki oceny i mierniki realizacji celów
  - Wskaźniki celów: ilościowe i jakościowe
  - Metody egzekwowania i rozliczania z celów
  - Powiązanie realizacji celów z systemem motywacyjnym
  - Wykorzystanie strategicznej karty wyników w ZPC
  - Powiązanie systemu ZPC z analizą SWOT
  - System ZPC = cele, Analiza SWOT = projekty usprawniające

Dzień 2
 • IV. Efektywna komunikacja celów 
  - Zasady prezentacji celów
       – powiedziane, ale nie usłyszane
       – usłyszane, ale niezrozumiane
       – zrozumiane, ale nieuzgodnione
  - Typowe błędy przy przekazywaniu celów – bariery i pułapki w komunikacji z podwładnymi 
       – fakty i interpretacje
       – opinie i odczucia
       – mapy myślenia – błąd założonej identyczności
       – syndrom „głuchego telefonu”
       – różnice w postrzeganiu rzeczywistości firmowej
       – myślenie wycinkowe kontra globalne

  V. Cykl komunikacyjny i cykl dyscyplinujący w zarządzaniu przez cele  Rozmowa planująca
  - Rozmowa monitorująca
  - Rozmowa podsumowująca
  - Rozmowa korygująca
  - Rozmowa ostrzegawcza
  - Rozmowa sankcyjna

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest model Zarządzania Przez Cele.
 • Uczestnicy nauczą się definiowania celów zgodnie z zasadą SMART.
 • Uczestnicy nauczą się kaskadowania celów.
 • Uczestnicy nauczą się monitorowania realizacji celów.
 • Uczestnicy będą potrafili budować systemy Zarządzania Przez Cele w organizacji.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

06-07.06.2024 / Poznań
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.