AGILE – zwinne zarządzanie projektami

05-06.10.2020 - Gdańsk

“Największym wojownikiem jest ten, ko pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Dzięki nowym kompetencjom nabytym przez uczestników szkolenia wzrośnie ich sprawność w dobieraniu odpowiednich technik i narzędzi Agile do poszczególnych sytuacji i etapów projektu. Wykorzystanie zwinnego zarządzania pozwala na minimalizację ryzyk w projektach realizowanych przez pracowników.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących wyższe szczeble zarządcze jak dyrektorzy IT, kierownicy projektów, oraz osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Omówienie założeń zwinnych metod zarządzania (Agile i SCRUM, Agile Manifesto)
 • Przedstawienie metody SCRUM – zasady, cykl życia projektu, elementy, artefakty, iteracyjność
 • Charakterystyka zespołu SCRUM
 • Omówienie sposobu tworzenia wymagań zgodnie ze zwinnymi metodami zarządzania
 • Omówienie sposobu szacowania złożoności zadań
 • Przedstawienie sposobu planowania czasu realizacji projektu i monitorowania postępów
Dzień 2
 • Przygotowanie do pełnienia roli SCRUM Mastera
 • Przedstawienie założeń, optymalizacja SCRUM i spotkań, omówienie rytmu pracy i zastosowania ograniczeń czasowych
 • Omówienie sposobu wdrażania zwinnych metod zarządzania w organizacji
Korzyści
 • Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania metodyki zwinnego zarządzania Agile.
 • Nabycie zdolności kształtowania własnego rozwoju w roli Product Owner, Zespół Scrum, Scrum Mastera oraz zdolność odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

08-09.07.2020 / Kraków
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.