Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Prezesa Sebastiana Matyniaka, dotyczącego filozofii Lean w polskich realiach.

Jakbyś podsumował polską scenę Lean Management? Czym charakteryzują się firmy, które wdrażają ten innowacyjny sposób zarządzania produkcją? 

Na pewno sposób zarządzania produkcją w oparciu o filozofię Lean nie jest niczym innowacyjnym aczkolwiek firmy, które decydują się na transformację Lean robią to z dwóch powodów. Pierwszym z nich może być to, że dostrzegają jakiś problem w swojej organizacji np. zbyt mała efektywność pracy, kręcenie się wokół komina, zbyt wiele reklamacji, zbyt dużo braków, zły wynik finansowy, odchodzący Klienci, odchodzący pracownicy itd. Z drugiej strony może być to świadomość, że zmiana polegająca na przeprowadzeniu transformacji Lean może im faktycznie pomóc osiągać lepsze rezultaty nawet gdy obecne są akceptowalne. Firmy, które decydują się na przeprowadzenie transformacji Lean możemy podzielić na dwie grupy:

1. Firmy, które są świadome problemów i korzyści i lubią lub nie boją się eksperymentować, wprowadzać zmiany.

2. Firmy które są częścią większej organizacji i zmiana jest podyktowana z góry. Przedstawiciele firmy nie do końca rozumieją ideę i potrzebę transformacji Lean ale otrzymali takie polecenie jej przeprowadzenia.

W pierwszym przypadku, o ile tak można powiedzieć, transformację przeprowadza się jak każdą większą zmianę. W drugim przypadku najpierw musimy pracować nad świadomością zleceniodawcy w zakresie co zmiana może mu dać i przed czym uchronić, a dopiero potem przeprowadzać zmianę. Ten pierwszy okres jest zazwyczaj najbardziej kłopotliwy i trudny do zrealizowania.

Jakie dostrzegasz największe bariery przed wprowadzeniem Lean w polskich firmach? Co sprawia przedsiębiorcom największe problemy?

Standardową barierą jest niechęć wychodzenia ze strefy komfortu.  Obserwuje tą niechęć zarówno u menedżerów jak i u pracowników. Czasami ograniczeniem bywa też mylne rozumienie filozofii Lean jako zbioru narzędzi, z którego można sobie wybierać przykładowe narzędzia takie jak 5S, SMED itd i je wdrażać. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku najpierw musimy pracować nad świadomością czym jest filozofia Lean, czego zleceniodawca może oczekiwać od transformacji Lean, a dopiero potem pracować w samym procesie transformacji. Pozostałe reakcje takie jak zaprzeczanie, opór to standardowe etapy zmiany z którymi dobrze sobie radzimy. Ważne jest na pewno przy tym to aby zarówno komunikacja w zmianie była zaplanowana jak i przeprowadzenie samej zmiany było zaplanowane. My najczęściej pracujemy w zmianie wykorzystując model Kottera.

Co twoim zdaniem wpływa na to, że Lean Management nie jest jeszcze tak popularny w Polsce? Czy przy okazji pandemii Lean ma szanse zyskać tą popularność?

Ja uważam, że w średnich i dużych firmach produkcyjnych Lean Management jest popularny. Z tą popularnością czy świadomością istnienia tej filozofii mamy na pewno większy problem w mniejszych organizacjach i w firmach usługowych. Na popularność na pewno wpływa ilość publikacji, ilość firm które transformacje zakończyły sukcesem, ilość opisanych case study i ilość konferencji. Na pewno gonimy w tym obszarze Europę. Jeśli chodzi o Lean w czasach pandemii - żaden z naszych projektów transformacji Lean nie został zatrzymany z powodu pandemii, a to świadczy o tym że wpływ może być co najwyżej pozytywny. Filozofia Lean mówi, że Klient i jego potrzeby są najważniejsze i ta orientacja na Klienta na pewno pomaga poprawiać wyniki i być bardziej elastycznym, co ważne jest szczególnie w tak trudnym okresie.

Czy możesz podzielić się inspirującymi przykładami z twojego doświadczenia, które udowadniają, że Lean sprawdza się na naszym gruncie?

Te przykłady to szereg naszych zadowolonych Klientów, którzy nie tylko poprawili wyniki ale także zmienili kulturę przywództwa w organizacji i zmniejszyli tym samym dystans władzy. To Klienci którzy zaczęli dostrzegać Klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz orientować się na jego potrzeby. To wreszcie konkretne dane takie jak:

- zmniejszenie braków produkcyjnych z poziomu 1,8% do poziomu 0,2% - branża motoryzacyjna

- zwiększenie produktywności o 42% - branża spożywcza

- zmniejszenie poziomu reklamacji o 53% - branża chłodnicza

- zwiększenie wydajności pracy spawacza o 120% - przemysł metalurgiczny

- zwiększenie OEE na wypalarkach o 21% - przemysł metalurgiczny

- zwiększenie OEE na śrutowni o 48% - przemysł metalurgiczny

- skrócenie czasu tworzenia ofert handlowych o 81%  - branża usługowa

- zwiększenie konwersji na sprzedaży o 14% - branża około budowlana

- skrócenie czasu przezbrojeń tutkarki i wentylówki z 6h i 15 min do 11 min - branża chemiczna

- zmniejszenie odpadu przy filetowaniu ryb o 56% - branż spożywcza

Takich przykładów można podawać jeszcze wiele. Można zatem powiedzieć, że przeprowadzenie transformacji Lean niezależnie od branży jest zawsze skuteczne. Jest skuteczne pod warunkiem, że rozumie się co się wprowadza i czego można oczekiwać.

Podsumowując, co powiesz przedsiębiorcom, którzy potrzebują wprowadzić zmiany w firmie i zastanawiają się nad Leanem, ale nie są do niego przekonani?

Zachęcam wszystkich takich przedsiębiorców do rozmowy ze mną. Jeśli jeszcze nie są przekonani, to na pewno po rozmowie zmienią zdanie. Zachęcam także do zdobywania wiedzy z tej tematyki z różnych źródeł. Rozpoczynając od czytania literatury, po wizytacje innych firm, które są w trakcie transformacji lub po transformacji, kończąc na uczestnictwie w wartościowych konferencjach dotyczących tej tematyki.