Systemy wizyjne są popularne w wielu branżach począwszy od branży spożywczej, a skończywszy na automotive. Nie są one może nowością na rynku ale ich popularyzacja w przemyśle jest stosunkowo mała. Większość firm nadal stosuje rozwiązania oparte o standardowe narzędzia i proste czujniki. W przypadku konieczności precyzyjnego odczytu danych standardowe narzędzia i czujniki są jednak niewystarczające.

Rozwiązania wizyjne to kolejny krok w automatyzacji firmy. Za pomocą systemu wizyjnego można dokonywać kontroli jakości, obecności, przestrzegania reguł czy nawet pomiarów metrologicznych z dużą dokładnością Prze zastosowaniem systemu wizyjnego zawsze trzeba jasno sprecyzować zadanie, które zostaje postawione przed takim systemem lub problem który system wizyjny ma rozwiązywać. Jest to kluczowy krok ze względu na dobór sprzętu, algorytmów i występowanie czynników zakłócających. Najważniejsze jest aby każdy kto chce zastosować system wizyjny określił sobie kluczowe parametry takie jak:
- dokładność systemu wizyjnego
- wpływ otoczenia np. dostęp do światła dziennego
- wielkość pola widzenia

Systemy wizyjne najczęściej stosowane są w prostym czytaniu kodów 1D lub 2D, przy sprawdzaniu obecności - np. obecności produktu na taśmie lub obecności pracownika przy maszynie oraz przy zliczaniu dużej ilości elementów lub np. obecności śrub lub innych elementów produktu gotowego. Systemy wizyjne stosowane są także w obszarze kontroli jakości np. czy w opakowaniu produktu gotowego są 2 szt. zgodnie z wymaganiami Klienta czy np. jedna sztuka lub czy na danym detalu dokonana jest odpowiednia ilość spawów. W BHP czy ktoś porusza się w zakazanym obszarze lub czy używa środków ochrony indywidualnej takich jak rękawice ochronne, okulary czy kask. 

W niektórych przypadkach można zastosować systemy CCTV do analizy danych, na których szczególnie nam zależy. Przykładem takiego zastosowania może być obecność na stanowisku pracy w firmie produkcyjnej lub w firmie retailowej. Możemy badać lejek sprzedaży np. Ilość osób przechodzących przed lokalem vs ilość osób zerkających na witrynę sklepu vs ilość osób wchodzących do sklepu vs ilość osób kupujących produkt. Możemy więc mierzyć konwersję na każdym poziomie lejka sprzedaży. Podobne rozwiązania możemy także stosować w przemyśle np. ilość czasu spędzonego na stanowisku pracy przez spawacza vs ilość czasu spawania w łuku. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić wydajność pracy pracownika, a w przypadku małej wydajności tzn. krótkiego czasu spawania w łuku możemy ustalić rzeczywistą przyczynę takiego stanu rzeczy. Może nią być np. oczekiwanie na suwnicę aby spawacz mógł obrócić detal. Tak czy inaczej analiza danych prowadzi do poprawy efektywności pracy. Można śmiało powiedzieć, że systemy wizyjne służą nie tylko do wyłapania odchyleń w kontroli jakości ale służą także do poprawy efektywności i bezpieczeństwa pracy.

Przykładami zastosowania systemu wizyjnego korzystając z systemu monitoringu CCTV mogą być:
- Parametryzacja czynności ręcznych np. ilości ryb włożonych na wózek wędzarniczy, ilość wyfiletowanych ręcznie ryb.
- Parametryzacja pracy spawacza – ilość czasu spawania w łuku vs ilość czasu dostępnego.
- Czas spędzony przez pracownika na stanowisku pracy.
- Stosowanie się do reguł i zasad BHP – naruszanie stref gdzie ruch jest zakazany bądź nie używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej
- Jakość wykonywanych zadań – ilość wykonanych spawów, ilość produktów włożonych do opakowania, zgodność produktów ze wzorcem, zgodność opakowania ze wzorcem, zgodność etykietowania ze wzorcem.

Jak widzimy systemy wizyjne można zastosować w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa.

Zastosowanie systemów wizyjnych to doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnej produkcji. Szczególnie, że systemy te możemy wykorzystać także przy procesie robotyzacji przedsiębiorstwa. Np. robot przy pomocy systemu wizyjnego jest w stanie odnaleźć i zidentyfikować wyrób, który musi przetransportować w inne miejsce. Zastosowanie systemów wizyjnych w tego typu aplikacjach pomaga w procesie autonomizacji pracy robotów.

Na Polskim rynku jest coraz więcej firm tzw. integratorów które korzystają z bibliotek i oprogramowania producentów wiodących marek, można także znaleźć firmy polskie, które tworzą własne biblioteki i algorytmy przetwarzania i analizy obrazu i dzięki temu system wizyjny jest bardziej dostosowany do potrzeb biznesu. Przykładem takiej firmy jest Skyvision Sp z o.o. z Gliwic. Firma dostarcza systemy wizyjne rozwiązujące wiele problemów w przemyśle. Jedną z najważniejszych zalet firm lokalnych jest możliwość przetestowania systemu zanim dokonamy jego zakupu.

Sebastian Matyniak
Prezes Zarządu
Brainstorm Group Sp. z o.o.