Employer Branding

08-09.05.2023 - Rzeszów

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Rynek pracy stawia coraz większe wyzwania Pracownicy posiadają nie tylko jasno określone cele, ale także są świadomi swoich możliwości i znają swoje potrzeby. Kierują się nimi podejmując decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy, czy też zmianie pracy. Środowisko pracy i kultura organizacji jako czynniki zwiększające zainteresowanie pracodawcą i posiadające rzeczywisty wpływ na decyzje kandydatów są kluczowe, tak samo w przypadku prowadzenia rekrutacji w niewielkiej, lokalnej firmie, jak i dużej, międzynarodowej korporacji. Coraz częściej kandydaci chcą pracować wśród osób o podobnych zainteresowaniach i wartościach, wspólnie budować sukces i przyszłość swojej organizacji, wyznaczać cele i zgodnie z misją je realizować. W miejscu pracy czuć się dobrze i bezpiecznie oraz móc rozwijać się. Badania potwierdzają, że jeśli kwestie te budzą wątpliwości albo są niejasne, skutecznie zniechęcają pracowników do pozostania w firmie lub by do takiej aplikować. Szkolenie to pozwoli Ci poznać szerszą perspektywę marki pracodawcy i nauczy co zrobić by nie zostać w tyle. 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest właścicielom firm, kadry zarządzającej organizacji, menedżerów działów HR oraz  pracownikom i menedżerom działów marketingu.

Dzień 1
 • I .Employer branding moda, trend czy kluczowy czynnik sukcesu firmy?
  - Czym jest Marka (Brand) i ile może być warta
  - Postrzeganie marki jako jeden z elementów przewagi konkurencyjnej firmy
  - Czym jest Employer Branding - marka pracodawcy
  - Co składa się na wizerunek pracodawcy?
  - Znaczenie Employer Brandingu - jakie są korzyści ze świadomego budowania marki pracodawcy

  II. Jak pracodawcy kreują swój wizerunek?
  - Strategiczne zarządzanie Employer Brandingiem jak tworzyć i zarządzać długoterminową strategią EB
  - Podstawowe kroki do budowania Employer Brandingu : EX (Employee experience),
  - EVP (Employee Value Proposition)
  - Narzędzia budowania strategii Employer Brandingowej wewnętrzne i zewnętrzne narzędzia Employer Brandingu
  - Grupa odbiorców definicja i mapa interesariuszy
  - Czynniki wpływające na atrakcyjność i wartość marki

  III. Employer Branding wewnątrz firmy
  - Ambasador marki
  - Pracownik wizytówką pracodawcy
  - Personal Branding, a wizerunek firmy kto jest Twarzą firmy?
  - Employer Branding , a droga pracownika w firmie (od onboardingu do exit interview)
  - Jak pozyskać informacje od pracowników na temat marki pracodawcy (przykładowe narzędzia: NPS, badanie satysfakcji pracowników, badanie zaangażowania, sesje twórczej pomysłowości)
  - CSR w służbie Employer Brandingu budowanie organizacji opartej o wartości (Patagonia Recycling, Fair Trade Kawa, itp.)

Dzień 2
 • IV. Employer Branding na zewnątrz
  - Kluczowe kanały komunikacji marki
  - Czym jest content marketingowy i dlaczego warto go wykorzystywać w EB?
  - Storytelling - tworzenie historii na potrzeby promowania Marki
  - Budowanie strategii komunikacji z pracodawcami i wzmacnianie wizerunki Social media, jako narzędzie w rekrutacji i Employer Brandingu
  - Promocja marki pracodawcy poza Internetem
  - Monitoring Marki w internecie

  V. Employer Branding w rekrutacji
  - Jak przyciągać kandydatów w dobie wymagającego rynku?
  - Kultura organizacyjna firmy miarą atrakcyjności
  - Trendy, wartości jako podstawowe kryterium wyboru młodych osób - Fair Trade, Eco, Carbon Footprint
  - Budowanie doświadczeń kandydatów
  - CX (Candidate Experience)
  - Polecenia pracownicze i systemy poleceń - pracownik rekruterem

  VI. Mierzenie skuteczności działań Employer Brandingu
  - Employer Branding Research
  - Trendy i wyzwania na rynku pracy

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest marka
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest Employer Branding
 • Uczestnicy dowiedzą się jak pracodawca może kreować swój wizerunek
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawowe kroki by budować Employer Branding
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są narzędzia budowania strategii Employer Brandingu
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest Employer branding wewnątrz firmy
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest Employer Branding na zewnątrz
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać Employer Branding w rekrutacji
 • Uczestnicy dowiedzą się jak mierzyć skuteczność Employer Brandingu
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

21-22.03.2023 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.