Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

28-29.05.2020 - Olsztyn

“Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie.”

Peter Drucker
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera i coacha. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1200 dni szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z Klientem, w pracy menedżera, PR-owca i trenera wewnętrznego. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru: zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta oraz w szkoleniu kompetencji osobistych.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz certyfikowanym coachem wg standardów ICF.

Inni mówią o nim: dokładny, konkretny, nastawiony na cel.

Jego pasją jest bieganie w maratonach i jazda na rowerze.

Jacek Cymerman Jacek Cymerman
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

„Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie” – Peter Drucker

Te słowa Petera Druckera w bardzo skondensowany sposób oddają przesłanie naszego szkolenia. Kiedy jesteśmy skuteczni a kiedy efektywni? Te dwa pojęcia często zlewają się ze sobą i są powszechnie mylone ze sobą. Skuteczność to osiągnięcie celów, czyli takie działanie, jakie przynosi oczekiwane rezultaty. Poziom skuteczności mierzony jest poziomem założonego planu. Mogę wykonać raport dla swojego szefa do piątku do godz. 14.00 ponieważ taki otrzymałem od niego termin w poniedziałek. Będę wtedy skuteczny.

Efektywność z kolei to relacje uzyskanych rezultatów do poniesionych nakładów. Nakłady to: czas, finanse, ludzie, materiały oraz narzędzia. Jeżeli osiągane rezultaty i korzyści przewyższają nakłady albo poniesione nakłady są zgodne z tymi założonymi w planie, to nasze działanie możemy nazwać efektywnym. Wracając do przykładu z raportem dla szefa, to że wykorzystując wolną chwilę sporządzę ten raport we wtorek i „zdejmę go sobie z głowy”. To właśnie można nazwać efektywnym działaniem.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zwiększyć swoją większą efektywność osobistą i zawodową a tym samym lepiej planować i organizować swoje życie zawodowe i prywatne. Treści mają charakter uniwersalny i można je dostosować do dowolnych swoich priorytetów.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Wprowadzenie do tematu
 • Perspektywy postrzegania czasu – gdzie w czasie jesteśmy najczęściej myślami?
 • Od misji i wizji do celów i metod ich definiowania
 • Praktyczne metody i narzędzia organizacji i planowania czasu
Dzień 2
 • Czasopożeracze i prokrastynacja
 • Identyfikacja marnotrawstwa w naszym codziennym działaniu – muda
 • Asertywność jako zachowanie wspomagające lepsze zarządzanie sobą w czasie
 • Jak poszczególne style osobowości podchodzą do zarządzania sobą w czasie ?
Korzyści
 • Uczestnicy poznają kilka dobrych praktyk ze świata biznesu.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność definiowania celów i efektów końcowych i zwiększą prawdopodobieństwo zrealizowania dokładnie tego czego potrzebują.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak uinikać sytuacji kiedy „para idzie w gwizdek” czyli długiej, męczącej,nieefektywnej pracy.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania narzędzi, które pozwolą na lepsze priorytetyzowanie zadań.
 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób eliminować straty czasu i materiałów.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jaką posiadają perspektywę czasową, i co z tego dla nich wynika.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

28-29.05.2020 / Olsztyn
data / Miasto
1500,00 PLN
cena netto / os.