Efektywność osobista – metodyka GTD

20-21.05.2021 - Online

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Po co nam sztuka bezstresowej efektywności według modelu GTD? Funkcjonujemy w coraz bardziej złożonej i zmiennej rzeczywistości, nazywanej światem VUCA.
V = zmienność (ang. volatility);
U = niepewność (ang. uncertainty);
C = złożoność (ang. complexity);
A = niejednoznaczność (ang. ambiguity);

Wielu nawet dobrze zorganizowanym osobom trudno jest cokolwiek zaplanować i realizować swoje plany, ze względu na ciągłą zmienność celów, natłok priorytetów, „wrzutki” i liczne nieprzewidziane potrzeby klientów wewnętrznych i zewnętrznych, na które trzeba natychmiast zareagować. Dzień nie kończy się wymarzonym „odhaczeniem” zadań z listy przewidzianej na ten dzień, lecz frustrującym przepisaniem ich na dzień następny, i tak bez końca… Równocześnie rośnie zmęczenie i stres, a spada pomysłowość, energia i jakość pracy. To szkolenie pomoże lepiej odnajdywać się w świecie VUCA, działać bardziej efektywnie a jednocześnie mniej stresować się zmiennością i natłokiem zadań.

Dla kogo?

Szkolenie  skierowane jest do osób pracujących na różnych szczeblach w różnych branżach, chcących ulepszyć swoją efektywność w pracy oraz umiejętności zarządzania sobą oraz swoim czasem.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu:
  Świat VUCA
  Wyzwania w planowaniu, priorytetyzowaniu i realizacji zgodnie z planem
  Skąd się biorą priorytety ?
  Kolizje priorytetów i zmienność celów – i co dalej?
  Wymiana dobrych praktyk – co pomaga się organizować w świecie VUCA?

  II. Dlaczego bezstresowa efektywność
  Czym jest bezstresowa efektywność?
  Jak stres wpływa na kreatywność, skuteczność i efektywność naszej pracy?
  Co zajmuje nasz umysł i przeszkadza skupić się na zadaniu?
  Gonitwa myśli, rozproszenia i emocje
  „Umknęło mi to” i tego skutki
  Warunki umożliwiające pracę na świetnym poziomie i z radością - warunki stanu bezstresowej efektywności

  III. System zarządzania strumieniem zadań GTD
  Pięć faz zarządzania strumienie zadań:
  Kolekcjonowanie
  Przetwarzanie (analiza)
  Porządkowanie (organizowanie)
  Przegląd
  Wykonywanie (realizacja)

  IV. Narzędzia do kolekcjonowania spraw
  Identyfikacja typowych czaspożeraczy
  Przyczyny występowania czaspożeraczy
  Środki zaradcze
  Rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania

  V. Algorytm analizy spraw
  Trzy ważne pytania przy porządkowaniu spraw
  Kiedy opróżniać skrzynkę spraw i je analizować?
  Minimalizowanie czasu poświęcanego na analizę spraw

Dzień 2
 • VI. Porządkowanie
  Oszczędzanie czasu
  Przyjazny system notatek, oznaczeń
  Wykorzystanie pomocy elektronicznych – automat wiele zrobi za was

  VII .Przeglądy i konserwacja systemu
  Częstotliwość i pory przeglądu
  Lista kontrolna – na co zwracać uwagę?

  VIII. Realizacja
  Metody wyboru spraw do realizacji tui teraz
  Różne kryteria wyboru spraw do realizacji
  Odniesienie do poziomu energii/zmęczenia, krzywej REFA, kalibru zadania, pozostałego czasu itp..

  IX. Porządkowanie w głowie – jak sobie radzić z chaosem, paniką, stresem
  Przekonania wspierające efektywność
  Myśli i przekonania obniżające efektywność
  Błędy myślowe i jak je rozpoznawać?
  Praca z myślami – budowanie wzorców myślenia pomagających działać spokojnie, efektywnie i komfortowo

  X. Budowanie i zmienianie nawyków
  Czym są nawyki?
  Diagnoza własnych nawyków w samoorganizacji
  Metody przekształcania, eliminowania i budowania nawyków

Korzyści
 • Poznanie i przećwiczenie z systemu zarządzania strumieniem zadań w oparciu o metodę GTD.
 • Pozyskanie konkretnych narzędzi jak lepiej organizować się w sytuacji wielozadaniowości, zmienności i natłoku celów, kolizji priorytetów i nieprzewidywalności zdarzeń, czyli w świecie VUCA.
 • Przećwiczenie przebudowywania myślenia na sprzyjające bezstresowej efektywności.
 • Zrozumienie mechanizmów powstawania i przekształcania nawyków, co pomoże w skutecznej zmianie własnych zachowań.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

20-21.05.2021 / Online
data / Miasto
1899,00 PLN
cena netto / os.