MS SharePoint - tworzenie witryn

04.08.2024 / Wrocław
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą poznać praktyczne wykorzystanie rozwiązania MS SharePoint w zakresie tworzenia witryn.

Cele Szkolenia:
- poznanie możliwości tworzenia oraz modyfikacji witryn
- dostosowanie wyglądu witryny
- wykorzystanie możliwości tworzenia alertów, zadań oraz udostępniania
- zarządzanie użytkownikami witryny i ich uprawnieniami
- poznanie tablic dyskusyjnych w witrynach

Dla kogo?

Szkolenie ma na celu pozyskanie umiejętności pełnego wykorzystywania możliwości MS SharePoint przy tworzeniu witryn, ich modyfikacji oraz optymalizacji.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania rozwiązania MS SharePoint w zakresie tworzenia witryn.
 • Poznanie zasad pracy grupowej z MS SharePoint.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiające tworzenie różnorakich funkcjonalności witryn.
 • Zarządzenie uprawnieniami użytkowników witryn.
 • Firma będzie potrafiła tworzyć witryny za pomocą MS SharePoint.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do programu SharePoint
  Zalety oraz możliwości programu
  Nawigacja w witrynie SharePoint

  Moduł 2. Tworzenie witryny
  Tworzenie oraz usuwanie witryn
  Dostosowywanie wyglądu witryny
  Tworzenie i usuwanie list i bibliotek
  Dodawanie dokumentów i obrazów

  Moduł 3. Praca wspólna
  Udostępnianie i praca wspólna
  Ewidencjonowanie i wersjonowanie dokumentów

  Moduł 4. Funkcjonalności witryn
  Tworzenie alertów
  Dodawanie, edycja i usuwanie elementów listy
  Zarządzanie kolumnami list
  Dodawanie i modyfikowanie widoków list
  Tworzenie stron
  Strony klasyczne i nowoczesne
  Dostosowywanie składników Web Part
  Wyszukiwanie

  Moduł 5. Ankieta – badanie opinii
  Zadania w projekcie
  Tablice dyskusyjne
  Zatwierdzanie i publikowanie dokumentów
  Tworzenie typów zawartości
  Integracja z MS Office

  Moduł 5. Użytkownicy witryny
  Zarządzanie użytkownikami witryny i ich uprawnieniami
  Przydzielanie uprawnień dla grup i użytkowników
  Tworzenie niestandardowych poziomów uprawnień
  Przywracanie dziedziczenia uprawnień

Doświadczenie:

Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od blisko 15 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już ponad 6500 godzin szkoleń IT. Specjalizuje się w szkoleniach z pakietu Office oraz systemu CMS Wordpess. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzi także zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z szeroko pojętej tematyki druku 3D. O wysokiej jakości jego pracy szkoleniowej świadczy fakt wystawienia wielu pozytywnych referencji z przeprowadzonych szkoleń oraz coraz większa ilość zadowolonych uczestników szkoleń.

Posiada certyfikaty trenera VCC, ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany Egzaminator VCC, IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist. 
 

T_Żelichowski Tomasz Żelichowski
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

04.08.2024 / Wrocław
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.