MS Word na poziomie zaawansowanym

01.09.2024 / Online
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą poznać program MS Word oraz jego zaawansowane funkcje.

Cele Szkolenia:
- tworzenie i edytowanie w sposób profesjonalny tekstów.
- formatowanie i wykorzystywanie wszystkie funkcje aplikacji MS Word.
- poznanie umiejętności pracy z programem MS Word na poziomie zaawansowanym.
- nauka profesjonalnego tworzenia i modyfikowania dokumentów w MS Word.

Dla kogo?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w zaawansowane opcje obsługi programu Microsoft Word, kluczowego narzędzia wykorzystywanego w pracy biurowej przy tworzeniu dokumentów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 

Korzyści
 • Zdobycie umiejętności efektywnego korzystania z Worda oraz tworzenia profesjonalnych dokumentów.
 • Zwiększenie produktywności w pracy biurowej przy tworzeniu dokumentów.
 • Lepsze wykorzystanie narzędzie dostępnych w MS Word przy pracy z dokumentami.
 • Firma zwiększy efektywność pracy pracowników przy tworzeniu dokumentów.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do używania edytorów tekstów
  - Możliwości komputerowego przetwarzania tekstów
  - Tworzenie i zapis dokumentów
  - Zabezpieczanie dokumentów hasłem
  - Kopie zapasowe dokumentów
  - Szybkie i precyzyjne poruszanie się po dokumencie

  Moduł 2. Style
  - Znaczenie stylów dla łatwego utrzymania spójności, przejrzystości i estetyki dokumentu
  - Grupy stylów i ich zastosowanie
  - Szybka zmiana formatowania tekstu podstawowego
  - Formatowanie tytułów i środki typograficzne używane do ich wyróżniania
  - Ogólne zasady uzyskiwania przejrzystości i estetyki tekstów

  Moduł 3. Adiustacja i czyszczenie tekstu
  - Autokorekta – zaawansowane ustawienia
  - Dywiz, półpauza, pauza – gdzie i jak wstawić z klawiatury
  - Znaki specjalne – wstawianie znaków, których nie ma na klawiaturze
  - Stosowanie metaznaków do wyszukiwania tekstu
  - Znajdź i zamień tekst w wordzie
  - Wyrażenia regularne w procesie szukania tekstu

  Moduł 4. Listy – wypunktowania i wyliczenia
  - Zastosowanie wypunktowań oraz wyliczeń
  - Utrzymanie jednolitego wyglądu list w całym dokumencie
  - Szybka zmiana wyglądu list
  - Zmiana kolejności lub poziomu dla elementu listy
  - Zmiana numeracji list wyliczanych (np. Na liczby rzymskie lub małe litery alfabetu)
  - Moduł Zmiana znaków wypunktowania

  Moduł 5. Tabulatory
  - Rodzaje i zastosowanie
  - Wstawienie i zmiana położenia tabulatora
  - Używanie tabulatorów w korespondencji (wyrównywanie dat w nagłówku dokumentu do prawego marginesu czy też wykropkowane miejsce na odręczny podpis)
  - Wyrównywanie kolumn liczb (zapis matematyczny)
  - Tworzenie spisu treści ze znakami wiodącymi (kropki) 
  - Wyrównanie numeracji do prawej z użyciem tabulatorów 

  Moduł 6. Tabele
  - Budowa i zastosowanie tabel
  - Wstawianie tabel
  - Estetyka i przejrzystość tabel
  - Modyfikacja tabel
  - Używanie formuł w tabeli

  Moduł 7. Praca z dużymi dokumentami
  - Wstawianie
  - Usuwanie

  Moduł 8. Nagłówki i stopki stron
  - Zastosowanie
  - Ustawienie osobnego nagłówka/stopki dla pierwszej strony dokumentu prócz pierwszej
  - Użycie automatycznej numeracji stron (w tym numeracji w postaci "nr kolejny strony / liczba stron w dokumencie")
  - Wstawienie na wszystkich stronach informacji z metryki dokumentu (np. Tytuł, autora lub datę aktualizacji)
  - Zmiana kroju i wielkości pisma dla numerów stron (niezależnie od pozostałej zawartości nagłówka/stopki)
  - Użycie separatora nagłówka/stopki (linii oddzielającej od głównej treści strony)
  - Dodawanie obrazów do nagłówka lub stopki
  - Sekcje

  Moduł 9. Korespondencja seryjna
  - Zastosowanie i możliwości mechanizmu korespondencji seryjnej
  - Przygotowanie źródła danych (np. Bazy adresów) oraz dokumentu podstawowego
  - Drukowanie korespondencji seryjnej
  - Drukowanie etykiet adresowych oraz adresów na kopertach
  - Wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail

  Moduł 10. Tworzenie struktury dokumentu
  - Przypisy
  - Spisy
  - Wstawianie podpisów
  - Indeks
  - Konspekt

  Moduł 11. Formularze
  - Tworzenie formularzy do wypełnienia w programie word
  - Projektowanie formularza
  - Włączenie ograniczenia edytowania
   
  Moduł 12. Dodatki
  - 15 zasad poprawnego formatowania tekstu w ms word
  - Śledzenie zmian
  - Ustaw opcję „scal formatowanie” w ustawieniach wklejania tekstu
  - Wyodrębnianie zdjęć z pliku worda

Doświadczenie:

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie ze specjalnością Zastosowanie informatyki. Od 1999 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie warsztatowej i ćwiczeniowej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.  Stale współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor (Autodesk Certified Instructor – Silver). 

Prowadzi szkolenia z zakresu Komputerowego wspomagania projektowania (AutoCAD), obsługi programów DTP (Adobe InDesign, Scribus), obsługi programów do tworzenia grafiki wektorowej (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Inkscape), obróbki grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, GIMP) pakietu biurowego Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz z zakresu obsługi komputera z systemem Microsoft Windows.

S_Jakóbczak Sławomir Jakóbczak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

01.09.2024 / Online
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.