Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych

15-16.03.2022 - Online
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw zdobywała w takich firmach jak Indesit, Whirlpool, Grapes,  Torf, Dayco czy Famur, gdzie rozwijała swoje umiejętności, obejmując stanowiska  w księgowości, dyrektora ds. kontrolingu czy dyrektora finansowego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie LUISS GUIDO CARLI w Rzymie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i finansów, takich jak ACCA czy certyfikaty dyplomowe wydane przez stowarzyszenie księgowych, którego jest członkiem od wielu lat. Jest również wykładowcą akademickim z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem.

Inni mówią o niej: "nastawiona na realizację celu, motywuje do działania i zaraża optymizmem".

Jej pasją są podróże i etnografia. Podróżuje po Afryce i Azji w poszukiwaniu autentyczności spotykanych ludzi i odwiedzanych miejsc.

Ewa_Bąchor Ewa Bąchor
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

W  życiu każdej firmy jak i każdego z nas zdążają się sytuacje, kiedy zastanawiamy się czy podjąć decyzje o inwestycji czy też jej zaniechać. Zapoznanie się z tematyką  oceny efektywności ekonomicznej  projektów inwestycyjnych, umożliwi  zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć inwestycji rzeczowych a uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i metody potrzebne do oceny inwestycji i podjęcia racjonalnej decyzji. 

Nabyte umiejętności nie tylko pozwolą na ocenę projektów inwestycyjnych, pozwolą także na zapoznanie się uczestników z metodami strategicznego zarządzania kapitałem  w  przedsiębiorstwie. 
 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, dyrektorów finansowych i technicznych, analityków i kontrolerów finansowych, pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie finansowych analiz projektów inwestycyjnych, osób zainteresowanych zagadnieniami finansowymi oraz wszystkich, którzy podejmują decyzje inwestycyjne lub mają na nie wpływ.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Cel i zasadność oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych
  - Definicja celów analizy
  - Etapy analizy inwestycji i proces zarządzania projektem inwestycyjnym
  - Analiza wykonalności 
  - Analiza otoczenia 
  - Analiza alternatywnych rozwiązań
  - Decyzje inwestycyjne a strategia firmy

  II. Koszt kapitału i szacowanie przepływów pieniężnych
  - Koncepcja zmiennej wartości pieniądza w czasie
  - Wartość przyszła (procent składany) – koncepcja i obliczanie
  - Wartość obecna (dyskonto) – koncepcja i obliczanie
  - Wycena kosztu kapitału własnego i dłużnego – WACC
  - Estymacja przychodów i kosztów
  - Skutki przeszacowania i niedoszacowania przepływów

  III. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
  - Metody statyczne (Payback, Discounted Payback)
  - Metody dynamiczne (NPV, IRR)
  - Indeks rentowności – PI
  - Analiza scenariuszy

Dzień 2
 • IV. Analiza i zarządzanie ryzykiem przy ocenie projektów inwestycyjnych
  - Ryzyko inwestycyjne
  - Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorców
  - Mapa ryzyka gospodarczego

  V. Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych
  - Wartość rezydualna projektu
  - Ocena projektów inwestycyjnych o różnych horyzontach czasowych
  - Inflacja w ocenie projektów inwestycyjnych

  VI. Analiza i ocena projektu inwestycyjnego – casestudy

Korzyści
 • Nabycie umiejętności zbierania danych wejściowych potrzebnych do opracowania oceny opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego.
 • Zwiększenie świadomości Uczestników dotyczącej istoty finansowego wymiaru podejmowanych w firmie decyzji.
 • Zdobycie umiejętności stosowania narzędzi służących do analizy opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych.
Uczestnik

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Trenerka bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Wysoki poziom szkolenia uwidocznił mi konieczność stałego podnoszenia wiedzy zawodowej i kwalifikacji. Zdecydowanie wszystkim mogę polecić.

Najbliższa edycja szkolenia

15-16.03.2022 / Online
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.