Profesjonalny Brygadzista – Nowoczesne Metody Zarządzania

04-18.09.2024 / Online
data / Miasto
5200,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników, czyli przyszłych i obecnych brygadzistów, w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem, prowadzenia odpraw, rozwiązywania problemów oraz stosowania metod lean management w codziennej pracy.

Szkolenie „Profesjonalny Brygadzista – Nowoczesne Metody Zarządzania” to kompleksowy program rozwijający kluczowe umiejętności zarządcze. Podczas szkolenia omawiane są tematy związane z komunikacją w zespole, motywacją pracowników, delegowaniem zadań, rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem czasem, planowaniem produkcji lub działań, doskonaleniem umiejętności przywódczych oraz stosowaniem narzędzi i technik wspierających efektywne zarządzanie.

Dla kogo?

Szkolenie "Profesjonalny Brygadzista – Nowoczesne Metody Zarządzania" jest dedykowane osobom pracującym lub aspirującym do pracy na stanowisku brygadzisty lub kierownika zespołu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach. 

Szkolenie przeznaczone jest dla
- Brygadzistów lub kierowników zespołów produkcyjnych w fabrykach lub zakładach przemysłowych.
- Kierowników zespołów w branży usługowej, takiej jak gastronomia, hotelarstwo, czy obsługa klienta.
- Liderów zespołów w sektorze IT lub innych branżach opartych na technologii.
- Kierowników działów handlowych lub marketingowych.
- Osób planujących awans zawodowy do roli brygadzisty lub kierownika zespołu.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zdobycie praktycznych umiejętności lidera zespołu.
 • Poprawa kompetencji komunikacyjnych i menedżerskich.
 • Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosowania lean management.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów pod kierownictwem wyszkolonych brygadzistów.
 • Poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
 • Optymalizacja procesów pracy dzięki zastosowaniu lean management.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Podstawy Lidera

  Moduł 1: Rola i zadania brygadzisty
  - Definicja i kluczowe zadania brygadzisty.
  - Zarządzanie czasem i priorytetami pracy.
  Metody nauczania: Prezentacja, dyskusja.

  Moduł 2: Styl lidera
  - Poznawanie własnego stylu przywództwa.
  - Zalety i wady różnych stylów zarządzania.
  Metody nauczania: Warsztaty, testy samooceny.

  Moduł 3: Komunikacja w zespole
  - Techniki efektywnej komunikacji.
  - Bariery komunikacyjne i ich przełamywanie.
  Metody nauczania: Role-play, ćwiczenia praktyczne.

  Moduł 4: Zarządzanie konfliktami
  - Przyczyny konfliktów i metody ich rozwiązywania.
  - Budowanie atmosfery współpracy.
  Metody nauczania: Studia przypadków, symulacje.

Dzień 2
 • Zarządzanie zespołem

  Moduł 1: Budowanie zespołu

  - Fazy rozwoju zespołu.
  - Techniki integracji zespołu.
  Metody nauczania: Warsztaty, ćwiczenia zespołowe.

  Moduł 2: Delegowanie zadań
  - Zasady i techniki delegowania.
  - Motywacja i nadzór nad pracą zespołu.
  Metody nauczania: Role-play, ćwiczenia praktyczne.

  Moduł 3: Motywacja i zaangażowanie
  - Teorie motywacji.
  - Techniki motywacyjne.
  Metody nauczania: Dyskusje, warsztaty.

  Moduł 4: Ocena i feedback
  - Techniki oceny pracy i udzielania feedbacku.
  - Rozwijanie kultury ciągłej poprawy.
  Metody nauczania: Ćwiczenia interaktywne, feedback 360 stopni.

Dzień 3
 • Prowadzenie odpraw tablicowych

  Dzień 3: Prowadzenie odpraw tablicowych
  Moduł 1: Podstawy odpraw tablicowych
  - Cel i struktura odpraw.
  - Przygotowanie efektywnej odprawy.
  Metody nauczania: Prezentacja, dyskusja.

  Moduł 2: Efektywna komunikacja podczas odpraw
  - Techniki jasnej komunikacji.
  - Aktywne włączanie zespołu w odprawy.
  Metody nauczania: Role-play, ćwiczenia praktyczne.

  Moduł 3: Monitorowanie i raportowanie
  - Narzędzia do monitorowania pracy zespołu.
  - Efektywne raportowanie wyników.
  Metody nauczania: Warsztaty, praca z narzędziami monitorującymi.

  Moduł 4: Analiza i poprawa efektywności odpraw
  - Techniki analizy efektywności odpraw.
  - Wprowadzanie zmian i mierzenie postępów.
  Metody nauczania: Studia przypadków, dyskusje grupowe.

Dzień 4
 • Rozwiązywanie problemów i podstawy Lean Management

  Moduł 1: Techniki rozwiązywania problemów
  - Metody identyfikacji problemów.
  - Proces rozwiązywania problemów krok po kroku.
  Metody nauczania: Warsztaty, ćwiczenia praktyczne.

  Moduł 2: Podstawy lean management
  - Zasady i korzyści z wdrożenia lean management.
  - Narzędzia lean stosowane w zarządzaniu zespołem.
  Metody nauczania: Prezentacja, dyskusja.

  Moduł 3: Eliminacja marnotrawstwa
  - Rozpoznawanie form marnotrawstwa w pracy zespołu.
  - Strategie eliminacji marnotrawstwa.
  Metody nauczania: Studia przypadków, warsztaty.

  Moduł 4: Ciągła poprawa procesów
  - Metodyka Kaizen i ciągłe doskonalenie.
  - Planowanie i wdrażanie zmian w procesach.
  Metody nauczania: Role-play, ćwiczenia z planowania zmian.

Dzień 5
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością pracy

  Moduł 1: Bezpieczeństwo pracy
  - Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - Rolą brygadzisty w zapewnieniu bezpieczeństwa.
  Metody nauczania: Prezentacja, instruktaż BHP.

  Moduł 2: Zarządzanie jakością
  - Systemy zarządzania jakością i ich wpływ na pracę zespołu.
  - Narzędzia kontroli jakości.
  Metody nauczania: Dyskusje, warsztaty.

  Moduł 3: Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
  - Przygotowanie i przeprowadzanie audytów.
  - Reagowanie na wyniki audytów.
  Metody nauczania: Studia przypadków, symulacje.

  Moduł 4: Normy i certyfikaty
  - Znaczenie norm i certyfikatów w branży.
  - Proces uzyskiwania certyfikatów dla zespołu.
  Metody nauczania: Prezentacja, dyskusja.

Dzień 6
 • Przywództwo i rozwój osobisty

  Moduł 1: Przywództwo sytuacyjne
  - Adaptacja stylu przywództwa do sytuacji i potrzeb zespołu.
  - Rozpoznawanie i reagowanie na zmiany.
  Metody nauczania: Warsztaty, dyskusje.

  Moduł 2: Zarządzanie stresem i czasem
  - Techniki radzenia sobie ze stresem.
  - Efektywne metody zarządzania czasem.
  Metody nauczania: Ćwiczenia praktyczne, techniki relaksacyjne.

  Moduł 3: Budowanie autorytetu
  - Elementy budujące autorytet lidera.
  - Komunikacja asertywna i jej wpływ na pozycję lidera.
  Metody nauczania: Role-play, ćwiczenia komunikacyjne.

  Moduł 4: Rozwój osobisty i kształcenie ustawiczne
  - Planowanie własnego rozwoju i kariery zawodowej.
  - Korzyści z ciągłego kształcenia i rozwoju.
  Metody nauczania: Warsztaty, planowanie osobiste.

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

Absolwent studiów MBA (2024)

Magister Filologii Angielskiej o specjalności pedagogicznej, ukończył Szkołę Trenerów (2009), studia podyplomowe z zakresu Rolnictwa (2022), certyfikowany praktyk ENSIZE DISC (od 2016), Lean Six Sigma Green Belt (2014).

Zawodowo pracuje od 2002 roku. W Brainstorm Group od 2008 roku. Zrealizował ponad 2000 dni szkoleniowych. Jego doświadczenie obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych projektów zarówno w Polsce jak i w Czechach, Francji, Holandii i Ukrainie.

W Brainstorm Group odpowiada za obszar szkoleń i badań. Kieruje projektami i zarządza zespołem trenerów, asesorów i badaczy. Sam najczęściej prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i wystąpień publicznych.

Inni mówią o nim: otwarty, relacyjny, pomysłowy. Zaraża innych entuzjazmem i energią. Jego największym talentem i pasją jest rozwijanie innych oraz ciągłe doskonalenie.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził czterokrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

04-18.09.2024 / Online
data / Miasto
5200,00 PLN
cena netto / os.