Programowanie MS

06-07.06.2024 - Warszawa
Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka.

Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów i warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL.

Specjalista z zakresu  Excela i VBA, jak również HTML, CSS,  języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP i Javascript. Do tej pory przeprowadził ponad 100 szkoleń informatycznych w łącznym wymiarze ponad 4000 godzin.

Posiada certyfikaty ECDL, Trenera VCC – Programy biurowe w administracji, ukończenia szkolenia dla Trenerów z zakresu prowadzenia zajęć dla osób w wieku 50+. Ukończył szkolenia „Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych”, „X-Ways Forensics – Informatyka śledcza i metody odzyskiwania danych”, „Sztuka hackingu – Atak i obrona”,  oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

K_Wawrzeńczyk Kamil Wawrzeńczyk
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Szkolenie Programowanie MS obejmuje różne technologie i narzędzia używane w ekosystemie Microsoft, podczas szkolenia uczestnikom nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego tworzenia oprogramowania na tej platformie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Programistów początkujących: Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem i chcą nauczyć się tworzenia aplikacji w technologiach Microsoft, takich jak C#, .NET, ASP.NET, itp.

2. Studentów informatyki: Studenci lub absolwenci kierunków informatycznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania w technologiach Microsoft, aby lepiej przygotować się do pracy w branży IT.

3. Specjalistów IT: Osoby pracujące w dziedzinie technologii informacyjnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności o programowanie w technologiach Microsoft, aby być bardziej wszechstronnymi w swojej pracy.

4. Specjalistów ds. aplikacji biznesowych: Osoby odpowiedzialne za tworzenie aplikacji biznesowych w firmach, które korzystają z technologii Microsoft do opracowywania rozwiązań dla swoich klientów.

5. Specjalistów ds. rozwoju oprogramowania: Programiści, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania w technologiach Microsoft, aby móc tworzyć bardziej zaawansowane i wydajne aplikacje.

6. Menedżerów projektów IT: Osoby kierujące projektami IT, które chcą lepiej zrozumieć proces tworzenia oprogramowania w technologiach Microsoft, aby skuteczniej zarządzać zespołami programistycznymi i projektami.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do platformy .NET
  1.Historia i założenia platformy .NET
  2.Omówienie różnych języków programowania: C#, VB.NET, F#

  Moduł 2. Środowisko programistyczne Visual Studio
  1.Konfiguracja środowiska pracy w Visual Studio
  2.Tworzenie nowych projektów i rozwiązań

  Moduł 3. Podstawy języka C#
  1.Składnia języka C#
  2.Typy danych, zmienne i stałe
  3.Instrukcje warunkowe i pętle

  Moduł 4. Programowanie obiektowe w C#
  1.Klasy i obiekty
  2.Dziedziczenie i polimorfizm
  3.Encapsulation (hermetyzacja) i abstrakcja

Dzień 2
 • Moduł 5. Obsługa bazy danych w technologii SQL Server
  1.Podstawy języka SQL
  2.Połączenie z bazą danych SQL Server w aplikacji .NET

  Moduł 6. Tworzenie aplikacji okienkowych (Windows Forms)
  1.Projektowanie interfejsu użytkownika za pomocą Windows Forms
  2.Obsługa zdarzeń i logika biznesowa w aplikacjach okienkowych

  Moduł 7. Wprowadzenie do ASP.NET Core
  1.Architektura ASP.NET Core
  2.Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET Core

  Moduł 8. Testowanie aplikacji .NET
  1.Testowanie jednostkowe w C# przy użyciu biblioteki NUnit
  2.Testowanie aplikacji ASP.NET Core

Korzyści
 • Zdobycie nowych umiejętności: Uczestnicy zdobędą umiejętności programowania w języku C# oraz poznają podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem platformy .NET i technologii Microsoft.
 • Rozwój kariery zawodowej: Posiadanie umiejętności programowania w technologiach Microsoft może znacząco zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Programowanie w języku C# oraz korzystanie z platformy .NET są często wymagane w wielu ofertach pracy.
 • Możliwość pracy nad różnorodnymi projektami: Posiadanie umiejętności programowania w technologiach Microsoft otwiera drzwi do pracy nad różnorodnymi projektami, począwszy od aplikacji desktopowych, poprzez aplikacje webowe, aż po aplikacje mobilne.
 • Skuteczne wykorzystanie narzędzi Microsoft: Korzystanie z narzędzi programistycznych takich jak Visual Studio oraz platformy .NET umożliwia wydajne tworzenie, debugowanie i testowanie aplikacji.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Programowanie w technologiach Microsoft pozwala na tworzenie skalowalnych i wydajnych aplikacji, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych wyników w biznesie.
 • Możliwość pracy w zespołach programistycznych: Posiadanie umiejętności programowania w technologiach Microsoft otwiera drogę do pracy w zespołach programistycznych, gdzie współpraca nad projektami jest kluczowa.
 • Rozwój umiejętności analitycznych i logicznego myślenia: Programowanie wymaga analizy problemu oraz logicznego myślenia, co może przyczynić się do rozwoju tych umiejętności u uczestników.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

06-07.06.2024 / Warszawa
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.