Projektowanie baz danych

13.09.2024 / Online
data / Miasto
2400,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę niezbędną do tworzenia i modernizowania baz danych, z pomocą języka SQL.

Cele Szkolenia:
- korzystanie z podstawowych narzędzi analitycznych,
- unikanie najczęstszych błędów analitycznych,
- łączenie dane z różnych środowisk,
- projektowanie bazy danych od podstaw. 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą opanować podstawy języka SQL, tworzyć i pracować nad relacyjnymi bazami danych oraz chcą zostać programistami baz danych.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia baz danych
 • Zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiające korzystania z tabel powązanych z bazami danych

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1.
  Podstawy relacyjnych baz danych

  Moduł 2.
  Język SQL

  Moduł 3.
  Widoki – cel tworzenia oraz korzyści

  Moduł 4.
  Projektowanie baz danych na przykładzie

  Moduł 5.
  Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  Moduł 6.
  Budowa tabel

  Moduł 7.
  Praca z danymi

  Moduł 8.
  Zapytania oraz widoki

  Moduł 9.
  Zmienne

  Moduł 10.
  Typy danych

  Moduł 11.
  Instrukcje sterujące

  Moduł 12.
  Tabele

  Moduł 13.
  Procedury składowane

  Moduł 14.
  Funkcje

  Moduł 15.
  Transakcje

  Moduł 16.
  Wyzwalacze 

Najbliższe szkolenia

Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka.

Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów i warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL.

Specjalista z zakresu  Excela i VBA, jak również HTML, CSS,  języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP i Javascript. Do tej pory przeprowadził ponad 100 szkoleń informatycznych w łącznym wymiarze ponad 4000 godzin.

Posiada certyfikaty ECDL, Trenera VCC – Programy biurowe w administracji, ukończenia szkolenia dla Trenerów z zakresu prowadzenia zajęć dla osób w wieku 50+. Ukończył szkolenia „Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych”, „X-Ways Forensics – Informatyka śledcza i metody odzyskiwania danych”, „Sztuka hackingu – Atak i obrona”,  oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

K_Wawrzeńczyk Kamil Wawrzeńczyk
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

13.09.2024 / Online
data / Miasto
2400,00 PLN
cena netto / os.