Servant Leadership

11-12.09.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

W nowoczesnych organizacjach coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych, autokratycznych modeli przywództwa na rzecz tzw. przywództwa służebnego (ang. servant leadership). Jak pokazuje praktyka tych organizacji, przywództwo służebne przyczyniło się w znaczący sposób do budowania relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak też na zewnątrz, w szczególności z partnerami i klientami. To kolei dało wymierne korzyści, zwłaszcza w zakresie tworzenia zdrowej kultury organizacyjnej oraz wzrostu wyników finansowych. 

Termin „przywództwo służebne” jako pierwszy wprowadził w 1970 roku Robert Greanleaf. Jego zdaniem przywódca, którego charakteryzuje prawdziwie służebna postawa, najpierw chce służyć pracownikom – dzięki świadomości osobistej roli i odpowiedzialności społecznej, a dopiero potem nimi kierować. Służebność przywództwa jest zatem określeniem postawy.

Idea przywództwa służebnego ma zachęcać liderów do przyjęcia stylu opartego na wyznaczaniu wartości, kierunków działania i kreowaniu wizji, angażowaniu pracowników w proces tworzenia wizji i wytyczania kierunków, motywowaniu ich do osiągania celów i udzielaniu pracownikom niezbędnej pomocy, przy zaniechaniu stylu opartego na bezpośrednim kierowaniu i kontrolowaniu.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, ludzi zarządzających kadrami, za także dla osób zainteresowanych tematem zarządzania i przywództwa.

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest przywództwo.
 • Uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem.
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest przywództwo służebne.
 • Uczestnicy poznają cechy przywództwa służebnego.
 • Uczestnicy poznają piramidę przywództwa.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak ewoluuje model przywództwa służebnego.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak budować model przywództwa służebnego.
 • Uczestnicy poznają przywództwo służebne w Scrumie.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Czym jest przywództwo
  - Co to jest przywództwo
  - Przywództwo formalne vs. naturalny lider
  - Autorytet menadżera
  - Rodzaje przywództwa
  - Potrzeby i oczekiwania pracowników co do firmy i menadżerów
  - Employer experience - doświadczenia pracowników w najważniejszych aspektach

  II. Przywództwo a zarządzanie
  - Zarządzanie ludźmi
  - Źródła władzy menadżera
  - Etapy rozwoju przywództwa
  - Błędy w zarządzaniu i ich konsekwencje
  - NPS satysfakcji klientów a NPS satysfakcji pracowników
  - Styl przywództwa a specyfika pokoleniowa pracowników
  - Styl przywództwa a Świat VUCA

  III. Przywództwo służebne
  - Czym jest przywództwo służebne
  - Cechy przywództwa służebnego
  - Piramida przywództwa
  - Ewolucja przywództwa służebnego
  - Przykłady funkcjonowania przywództwa służebnego

Dzień 2
 • IV. Przywództwo służebne w Scrumie
  - Czym jest Scrum i na czym polega praca zespołów Scrumowych
  - Role, odpowiedzialności i zobowiązania w Scrumie
  - Istota przywództwa służebnego w wydarzeniach Scrumowych
  - Ewolucja przywództwa w Scrumie zgodnie z Scrum Guide 2020

  V. Jak budować przywództwo służebne
  - Przywództwo służebne – od czego zacząć
  - Korzyści i zalety przywództwa służebnego
  - Wady i niebezpieczeństwa przywództwa służebnego
  - Dojrzałość pracowników, zespołów a przywództwo służebne
  - Branża, cele, zadania a przywództwo służebne
  - Kultura organizacyjna a przywództwo służebne

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

11-12.09.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.