Trening asertywności

28-29.11.2023 - Białystok

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Człowiek w reakcji na zachowania innych ludzi od dawien dawna reagował tak jak potrafił w danej chwili. Na agresję reagował agresją, kiedy siły były wyrównane. Reagował uległością, gdy druga strona była silniejsza. Albo w ogóle unikał konfliktu, jeśli czuł się w nim wyjątkowo niekomfortowo. Żadne z tych zachowań nie są dla nas korzystne w trudnych sytuacjach społecznych. Agresja zazwyczaj rodzi agresje ukrytą bądź jawną. Zbytnia uległość wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości i frustrację. Jak w takim razie się zachować, gdy chcemy mieć prawo do wyrażania własnej opinii, poglądu i celów ale nie chcemy konfrontacji bądź wycofania? Odpowiedzią są zachowania asertywne. Mamy tutaj dwie informacje. Jedna jest dobra a druga zła. Od której zacząć? Zazwyczaj ludzie chcą zaczynać od złej. Dlatego przełamiemy tą tendencję i zaczniemy od dobrej. Dobra informacja jest taka, że asertywność jest kompetencją nabytą. Każdy może się jej nauczyć, wytrenować jeśli tylko chce. Zła informacja mówi, że początkowo stosując zachowania asertywne możemy brzmieć sztucznie dla siebie i otoczenia. Właśnie dlatego, że zachowania asertywne nie należą do naszych naturalnych zachowań jak np. agresja czy uległość. Trening asertywności pozwoli nam w praktyczny sposób doświadczyć zachowań asertywnych na sobie i da początek nabywania nawyku stosowania asertywności wtedy gdy tego potrzebujemy i chcemy.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwinąć umiejętność asertywnych reakcji w sytuacjach związanych z kontaktem z klientami jak również wewnątrz firmy co wpłynie na efektywność pracy. Szkolenie uświadomi uczestnikom różnicę pomiędzy zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym. Uczestnicy nabędą również wiedzę z zakresu m.in. asertywnej komunikacji oraz tego jak jest skonstruowany komunikat asertywny i jakie niesie za sobą korzyści. 

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Czym jest zachowanie asertywne?
  - Przykłady sytuacji i reakcji na nie – identyfikacja rodzajów zachowań 
  - Ujednolicenie rozumienia tego czym jest asertywność
  - Różnice pomiędzy zachowaniem agresywnym, asertywnym a uległym 
  - Fakty i mity dotyczące asertywności
  - Autodiagnoza – osobista mapa asertywności w różnych sytuacjach społecznych 
  - Rola asertywności w rozwoju swojej Inteligencji Emocjonalnej

  II. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania asertywności
  - Kiedy należy a kiedy nie należy być asertywnym w stosunku do szefa, pracownika, Klienta, kolegi, koleżanki, członka rodziny
  - Analiza SWOT zachowań asertywnych w przestrzeni społecznej 
  - Rola bodźca i reakcji wg koncepcji Stevena Coveya 
  - Asertywność jako poszerzenie swojej strefy wpływu
  - Prawa asertywności Ferserheima

  III. Prawa osobiste w komunikacji społecznej a nasze terytorium psychologiczne
  - Terytorium psychologiczne – jakie są nasze prawa osobiste? 
  - Prawa osobiste w pracy zawodowej i nasze priorytety
  - Analiza transakcyjna – komunikaty „rodzica” źródłem trwałego dyskomfortu 
  - Obrona swoich praw w kontaktach osobistych i w sytuacjach społecznych 
  - Budowanie wewnętrznej postawy asertywnej – techniki pozytywnego myślenia 
  - Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach

  IV. Kompetencje i zachowania wspierające asertywność 
  - Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy 
  - Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych 
  - Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał
  - Autentyczność 
  - Elastyczność zachowania
  - Świadomość siebie (wad, zalet, opinii) 
  - Empatia
  - Stanowczość 
  - Umiejętność samooceny
  - Analiza tych kompetencji u uczestników jako punkt wyjścia do praktycznego treningu asertywnych zachowań

  V. Komunikat „Ja” - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki 
  - Model FUKO oraz drabinka interwencji
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu 
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna – analiza trudnych momentów w tym komunikacie 
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

Dzień 2
 • VI. Asertywna odmowa - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki 
  - Model asertywnej odmowy
  - Identyfikacja sytuacji, w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu 
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna – analiza trudnych momentów w tym komunikacie Kiedy możemy zastosować alternatywę?

  VII. Stawianie granic - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki 
  - Model techniki stawiania granic
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu 
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna – analiza trudnych momentów w tym komunikacie 
  - Kiedy możemy zastosować technikę stawiania granic?
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

  VIII. Komunikowanie trudnych decyzji - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki 
  - Model – jak komunikować trudne decyzje?
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu 
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna – analiza trudnych momentów w tym komunikacie W jakich sytuacjach możemy komunikować trudne
    decyzje? 
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

  IX. Rozwijanie pozostałych kompetencji wspierających zachowania asertywne
  - Rola empatii w przekazie asertywnym
  - Nieagresywna stanowczość – jak być twardym dla problemu i miękkim wobec ludzi?
  - Rola Inteligencji Emocjonalnej w budowaniu swojej samoświadomości, samooceny i samokontroli
  - Trening czyni mistrza – czyli jak być autentycznym w przekazie asertywnym? Budowanie nawyku zachowań asertywnych

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym różni się zachowanie asertywne, agresywne i uległe.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jaka jest ich asertywność w różnych sytuacjach społecznych.
 • Uczestnicy nabędą wiedzę na temat tego jak zbudować wewnętrzną postawę asertywną.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności doboru zachowania do sytuacji.
 • Uczestnicy poznają kluczowe kompetencje wspierające zachowania asertywne.
 • Uczestnicy odbędą praktyczny trening najważniejszych zachowań asertywnych.
 • Uczestnicy otrzymają kompleksową informację zwrotną dotyczącą początkowych zastosowań asertywności.
 • Uczestnicy zbudują większą pewność siebie w relacjach społecznych.
Uczestnik

Super szkolenie, przeprowadzone w ciekawej warsztatowej formie. Trener wykazał się wiedzą ekspercką i dużym doświadczeniem, potrafił również odpowiedzieć na wszystkie pytania jak również rozwiać wątpliwości, które się pojawiały. Szkolenie zmobilizowało mnie do dalszego zgłębiania tematu.

Najbliższa edycja szkolenia

26-27.10.2023 / Online
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.