Lean Management dla produkcji

21-22.08.2024 / Gdańsk
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Lean Management to filozofia oparta o kilka filarów takich jak: Szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie, eliminacja marnotrawstw, jakość wbudowana w proces, produkcja dokładnie na czas. Zrozumienie tych filarów przez każdego pracownika w firmie jest konieczne do zmiany kulturowej, która to gwarantuje poprawę efektywności produkcji. Lean Management to filozofia która wymaga ciągłej pracy. Nie da się po prostu wdrożyć projektowo tej filozofii. Wymaga ona ciągłego zaangażowania od całego zespołu od Prezesa firmy po pracownika, ciągłej pracy nad zrozumieniem idei oraz ciągłego kształcenia i doskonalenia.

Bardzo często Lean Management traktowany jest jako zbiór narzędzi. Takie podejście jednak nie gwarantuje długofalowej zmiany i ciągłej orientacji na poprawę. Dzięki temu szkoleniu pracownicy jak i menedżerowie zrozumieją czym jest Lean Management. Chętniej będą wchodzili w zmianę, a nawet ją kreowali. Zrozumieją, że aby firma zmieniła swoją kulturę na kulturę Lean trzeba koncentrować się na pracy we wszystkich filarach. To szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników jak i menedżerów, którzy są świadomi zmieniających się wymagań i oczekiwań Klientów. Którzy chcą poprawiać efektywność swojej pracy poprzez zmianę kulturową w swojej firmie. Szkolenie także pozwala przygotować pracowników do pracy w firmie dla której praca wg. zasad Lean Management jest ważna i utrzymanie standardów pracy jest kluczowe dla działania organizacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia pracy indywidualnej i zespołowej oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu nieustannego doskonalenia procesów i polepszania wyników pracy. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i kierownicy zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów bezpośrednio zaangażowani w planowanie i realizację zadań indywidualnych i zespołowych. Pozyskane kompetencje pozwolą przyspieszyć działanie, podniosą jakość pracy i wartość organizacji.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym jest filozofia Lean Management.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować siebie i innych do zmiany kultury na kulturę Lean.
 • Uczestnicy przeanalizują jakie elementy sprzyjają wdrożeniom Lean.
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z filarami Lean Management.
 • Uczestnicy poznają narzędzia i techniki Lean Management – program 5S, JIT, Jidoka, Kaizen.
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę zaangażowania pracowników i menedżerów wszystkich szczebli w realizację zmiany kulturowej.
 • Uczestnicy będą potrafili sobie poradzić we wprowadzeniu poszczególnych filarów Lean
 • Uczestnicy doświadczą zasymulowanego procesu produkcyjnego.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. 5 filarów Lean Management
  - Lean management jako zmiana kulturowa
  - Historia powstania filozofii lean management i przyczyny które spowodowały że stosuje się ją w produkcji 
  - Szacunek do ludzi
  - Ciągłe doskonalenie 
  - Eliminacja marnotrawstw 
  - Jakość wbudowana w proces 
  - Produkcja dokładnie na czas

  II. Zrozumienie filozofii - symulacja procesu produkcyjnego
  - Formy marnotrawstwa (Muri, Mura, Muda) 
  - Dziewięć kategorii marnotrawstwa 
  - Marnotrawstwo w procesach
  - Elementy systemu lean management – Kaizen, Program 5S, JIT, Jidoka 
  - Transparentność informacji w systemie Lean Management
  - Role i podział zadań w systemie Lean Management

  III. Program 5S
  - 5S jako zestaw działań dzięki którym miejsce pracy staje się przejrzyste i pozbawione zbędnych elementów 
  - 5S w zarządzaniu wizualnym
  - Podstawowe taktyki programu 5S
  - Sortowanie i reorganizacja stanowiska pracy, porządkowanie pulpitu, katalogów itd.
  - Systematyka – tablica cieni, pola odkładcze, opisy, stosowanie kolorowych oznaczeń, wizualne ciągi komunikacyjne,
    strukturyzacja informacji, Yokoten – centra wiedzy
  - Sprzątanie – miejsce pracy, materiały, dokumenty
  - Standaryzacja – listy kontrolne, harmonogramy, wizualizacje stanowisk pracy 
  - Samodyscyplina – audyty przełożonego liniowego, żółte karteczki i informacja zwrotna

Dzień 2
 • IV. Jidoka - jakość wbudowana w proces produkcyjny
  - Szybkie wykrywanie i pokonywanie problemu
  - Metodologia – wykrycie problemu, zakłócenie przepływu, zatrzymanie procesu, usunięcie problemu, usprawnienie procesu
  - Andon
  - Standaryzacja i jej wpływ na proces 
  - Poka Yoke – zapobieganie problemom

  V. Just in time
  - Identyfikacja Klienta i potrzeb Klienta
  - Orientacja na proces technologiczny vs orientacja na wartość dla Klienta 
  - Maszyny zgrupowane procesami vs maszyny przypisane do wartości

  VI. KAIZEN - usprawnienia wykonywane w małych porcjach prowadzące do dużych oszczędności
  - Zastąpienie nowego standardu, nowym doskonalszym 
  - Optymalizacja ekspercka vs optymalizacja pracownicza 
  - Genchi Genbutsu – idź i sam zobacz
  - Nemawashi 
  - Wykres Gantt’a 
  - Schemat blokowy 
  - Makigami 
  - Shaghetti chart
  - Value stream mapping
  - Metodologia Kaizen: przedmiot, zespół, mapa, diagnoza, wizja, PDCA, standard, refleksja
   

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

21-22.08.2024 / Gdańsk
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.