Negocjacje biznesowe

19-20.09.2024 / Wrocław
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Kilkanaście lat temu moja partnerka negocjowała zakup pierwszego w swoim życiu mieszkania. Byłem przy tym obecny. Cena była już prawie ustalona kiedy postanowiłem zbić ją jeszcze o 2500 zł w zamian za gotówkę zamiast przelewu. Ku mojemu zdziwieniu i zdziwieniu pośrednika nieruchomości, po krótkim namyśle właściciele zgodzili się. Nie wiem co stało za tą korzyścią dla nich ale pomyślałem, że w ciągu 2 min „zarobiłem” 2500 zł. Poczułem wtedy siłę i możliwości negocjacji. Z negocjacjami mamy do czynienia częściej niż myślimy. Wiele razy byliśmy poddawani różnym taktykom i technikom negocjacyjnym nawet manipulacjom. Dobrze, że nigdy nie dowiem się ile straciliśmy a ile mogliśmy zyskać, gdybyśmy negocjowali bardziej profesjonalnie. To szkolenie daje uczestnikowi narzędzia, wiedzę i umiejętności do tego aby stać się bardziej świadomym i profesjonalnym negocjatorem. Szczególnie w świcie biznesu, gdzie gra toczy się o wysokie stawki. Po tym szkoleniu jedna lub dwie techniki mogą spowodować że w ciągu 2 min, Ty również zarobisz swoje „2500” tys. zł. Ale w swojej skali ?

Dla kogo?

Grupą docelową szkolenia są osoby prowadzące negocjacje, mediacje, osoby odpowiedzialne za ustalania ważnych spraw w relacjach z innymi  osobami, na różnym szczeblu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym są negocjacje i będzą potrafili rozróżnić sytuację negocjacyjną od innej.
 • Uczestnicy uświadomią sobie w jakim stopniu już myślą i działają negocjacyjnie - jakie cechy i kompetencje negocjatora już posiadają.
 • Uczestnicy poznają najczęstsze taktyki i strategie negocjacyjne oraz będą potrafili zastosować je w praktyce.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność wywierania wpływu i ochrony przez manipulacją.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakim typem negocjatora są i co z tego dla nich wynika.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami w trudnych sytuacjach negocjacyjnych oraz przejdą trening zachowań asertywnych.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do negocjacji
  - Gra negocjacyjna na start – symulacja wprowadzająca do wiedzy na temat procesu negocjacji 
  - Definicja procesu negocjacji – ujęcie klasyczne i współczesne
  - Różnice kulturowe a podejście do negocjacji – poradnik co robić a czego unikać w negocjacjach z osobami z innych kręgów
    kulturowych.
  - Kiedy mamy do czynienia z negocjacjami a kiedy nie? 
  - Cechy sytuacji negocjacyjnej w biznesie
  - Cele i założenia negocjacyjne w biznesie
  - Przykłady negocjacji ze świata biznesu i polityki – studia przypadku 
  - Test na „geny negocjatora" – jakim negocjatorem już jestem?

  II. Przygotowanie do negocjacji
  - Waga doskonałego przygotowania się do procesu negocjacyjnego 
  - Interesy i stanowiska – różnice i znaczenie tych pojęć w negocjacjach 
  - Zmienne negocjacyjne – czym są i jak nimi zarządzać?
  - Kryteria do zmiennych – jak je wyznaczać? 
  - BATNA, WATNA – kluczowe pojęcie negocjacyjne 
  - Wyznaczanie progów i linii aspiracji
  - Praktyka przygotowywania się do negocjacji – checklista

  III. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
  - Rodzaje konfliktów
  - Koło konfliktów Moora
  - Przyczyny i geneza sytuacji konfliktowych 
  - Charakterystyka poszczególnych rodzajów konfliktów 
  - Autodiagnoza – style rozwiązywania konfliktów

  IV. Style, taktyki i strategie negocjacyjne
  - Charakterystyka stylu „twardego” – mocne i słabe strony stylu oraz odpowiedź na pytanie, kiedy ma swoje zastosowanie?
  - Charakterystyka stylu „miękkiego” – mocne i słabe strony stylu oraz odpowiedź na pytanie, kiedy ma swoje zastosowanie?
  - Charakterystyka stylu rzeczowego – mocne i słabe strony stylu oraz odpowiedź na pytanie, kiedy ma swoje zastosowanie?
  - Wygrany – przegrany – przykłady sytuacji 
  - Przegrany – przegrany – przykłady sytuacji 
  - Wygrany – wygrany – przykłady sytuacji

Dzień 2
 • V. Wywieranie wpływu i manipulacja w negocjacjach
  - Prawa perswazji i ich zastosowanie w procesie negocjacji
  - Techniki manipulacyjne jakim jesteśmy poddawani i sposoby przeciwdziałania im
  - Słowa, zwroty i wyrażenia oraz język ciała w negocjacjach 
  - Dobór argumentacji w zależności od rozmówcy
  - Rola miejsca, doboru otoczenia na przebieg negocjacji 
  - Rola przekonań i pętle ograniczające oraz wspierające 
  - Programowanie neurolingwistyczne w negocjacjach 
  - Metody przełamywania impasu

  VI. Typy negocjatorów - jakim kolorem negocjatora jesteś i co z tego wynika?
  - Autodiagnoza na style negocjacyjno – komunikacyjne
  - Analiza mocnych stron danego stylu oraz ryzyk z niego wynikających 
  - Analiza szans i zagrożeń w sytuacji negocjowania z danym stylem. 
  - Trening umiejętności negocjacyjnych w oparciu o swoje silne strony

  VII. Asertywność jako zachowanie wspierające osiąganie celów w procesie negocjacji
  - Zarządzanie emocjami w procesie negocjacji 
  - Radzenie sobie ze stresem w procesie negocjacji 
  - Mapa zachowań asertywnych
  - Komunikat „Ja” 
  - Asertywna odmowa
  - Asertywne wyrażanie próśb 
  - Technika stawiania granic 
  - Asertywna reakcja na krytykę

  VIII. Profil doskonałego negocjatora - bilans otwarcia
  - Cechy osobowe dobrego negocjatora 
  - Kluczowe kompetencje negocjacyjne
  - Kluczowe kompetencje osobowe i psychologiczne 
  - Rola „twardych” i „miękkich” umiejętności

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

Absolwent studiów MBA (2024)

Magister Filologii Angielskiej o specjalności pedagogicznej, ukończył Szkołę Trenerów (2009), studia podyplomowe z zakresu Rolnictwa (2022), certyfikowany praktyk ENSIZE DISC (od 2016), Lean Six Sigma Green Belt (2014).

Zawodowo pracuje od 2002 roku. W Brainstorm Group od 2008 roku. Zrealizował ponad 2000 dni szkoleniowych. Jego doświadczenie obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych projektów zarówno w Polsce jak i w Czechach, Francji, Holandii i Ukrainie.

W Brainstorm Group odpowiada za obszar szkoleń i badań. Kieruje projektami i zarządza zespołem trenerów, asesorów i badaczy. Sam najczęściej prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i wystąpień publicznych.

Inni mówią o nim: otwarty, relacyjny, pomysłowy. Zaraża innych entuzjazmem i energią. Jego największym talentem i pasją jest rozwijanie innych oraz ciągłe doskonalenie.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził czterokrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

19-20.09.2024 / Wrocław
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.